Danh mục dự án

Phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Thứ năm, 22/9/2011 | 09:54 GMT+7
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Thủ tướng Chính phủ vừa <a href="/LinkClick.aspx?fileticket=CMvN7Mvff_c%3d&amp;tabid=61&amp;language=vi-VN">phê duyệt</a> danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng tái thiết Đức (KfW).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính của dự án.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo quy định làm cơ sở để đàm phán khoản vay.<br /> <br /> <br /> </span></p> Theo: Báo ĐT Chính phủ