Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm của PC Hà Giang đạt 393,22 triệu kWh

Thứ ba, 11/10/2022 | 10:25 GMT+7
Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị của Công ty đã nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm là 393,22 triệu kWh, đạt 69,11% so với kế hoạch năm 2022. 
 

Kiểm tra thường xuyên TBA và hệ thống lưới đện 110kV để đảm bảo nguồn cấp cho lưới điện toàn tỉnh.

Trong đó, điện cấp cho công nghiệp – xây dựng chiếm 36,81%, giảm 2,3%; điện cấp cho quản lý tiêu dùng chiếm 50,54%, tăng trưởng 0,5%; cấp điện cho dịch vụ thương mại chiếm 5,5%, tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ năm 2021; Giá bán điện bình quân là 1.884,11 đồng/kWh, tăng 7,51 đồng/kWh so với kế hoạch. Doanh thu tiền điện đạt trên 740 tỷ đồng, đạt 69,4% so với kế hoạch năm 2022; …
 
Đối với công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,75 ngày. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 58,47%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử là 99,88%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,88%; tỷ lệ phát triển khách hàng mới nhận tin nhắn Zalo đạt 18.107 khách hàng. 
 
Công tác đầu tư xây dựng đã hoàn thành đóng điện và bàn giao đưa vào sử dụng 15/20 công trình.
Tổng hợp