Tin trong nước

Thủy điện Trung Sơn huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Thứ hai, 29/4/2024 | 10:00 GMT+7
Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) vừa phối hợp với Công ty TNHH kỹ thuật An toàn – Vệ sinh lao động Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện định kỳ về An toàn vệ sinh lao động cho người lao động năm 2024.

Qua các bài giảng trực quan, giảng viên khóa tập huấn đã chia sẻ những tình huống mất an toàn của người lao động đã xảy ra trong thực tế...

Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động là một trong những biện pháp rất quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực tế huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ cho người lao động và người sử dụng lao động là yêu cầu bắt buộc của Luật An toàn Vệ sinh lao động mục tiêu phổ biến lại và cập nhật các kiến thức mới về ATVSLĐ. Qua khóa huấn luyện định kỳ người lao động sẽ được trang bị thêm những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động qua đó giúp nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người.

Tại khóa huấn luyện định kỳ về An toàn vệ sinh lao động của Thủy điện Trung Sơn thông qua các bài giảng trực quan, giảng viên đã chia sẻ những tình huống mất an toàn của người lao động đã xảy ra trong thực tế và đưa ra những tình huống hoặc câu hỏi về ATVSLĐ để các học viên trao đổi thảo luận.

Theo đó, các học viên đã sôi nổi tích cực tham gia chia sẻ những phương pháp, kinh nghiệp xử lý các tình huống mất an toàn vệ sinh lao động, cập nhật thêm những chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp….Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên đã thực hiện bài kiểm tra sát hạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận và thẻ an toàn lao động theo quy định.

Theo Thủy điện Trung Sơn qua khóa huấn luyện, CBCNV Công ty đã nhận thức được vai trò quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ từ đó xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh góp phần hạn chế thấp nhất những sự cố, tai nạn lao động đáng tiếc.., Hơn thế hoạt động này cũng giúp người lao động đơn vị yên tâm làm việc, bảo vệ sức khỏe góp phần cùng Công ty hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Link gốc

Theo: Tạp chí Công Thương