9 tháng đầu năm 2022: Sản lượng điện thương phẩm của PC Thanh Hóa tăng 4,16%

Thứ tư, 12/10/2022 | 10:35 GMT+7
9 tháng năm 2022, PC Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

Sản lượng điện thương phẩm của PC Thanh Hóa đạt 5.127,84 triệu kWh.
 
Tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2022 của Công ty đạt 5.127,84 triệu kWh, tăng 4,16% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, một số đơn vị điện lực trực thuộc có tỷ lệ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: TP Sầm Sơn (49,83%), Như Thanh (22,21%), Triệu Sơn (19,49%), Lang Chánh (18,21%), Như Xuân (16,07%).... doanh thu đạt 8.937,714 tỷ đồng, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu thu nộp tiền điện được giao với tỷ lệ đạt 99,98%, vượt 0,18% so với kế hoạch; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9 đạt 89,7% vượt 22,8% so với chỉ tiêu Tổng Công ty giao.
 
Trong công tác quản lý, thực hiện hợp đồng mua bán điện, tính đến hết tháng 9 - 2022, Công ty đang ký kết và quản lý 823.503 hợp đồng, tăng 17.330 hợp đồng so với năm 2021; tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 243 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục cấp điện là 3,8/5 ngày, giảm 1,2 ngày so với quy định.
 
Đặc biệt, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng Công ty, trong 9 tháng năm 2022, PC Thanh Hóa đã khai thác và vận hành tốt các phần mềm dữ liệu cũng như số hóa các quy trình thuộc 3 lĩnh vực là: Tài chính kế toán (6 nhóm quy trình), kinh doanh dịch vụ khách hàng (6 nhóm quy trình) và kỹ thuật – an toàn (5 nhóm quy trình).
 
Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng của công ty đều hoàn thành tốt so với kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. 
Tổng hợp