Chuyển giao Sân phân phối 500kV Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 sang EVNNPT quản lý vận hành

Thứ ba, 12/12/2023 | 07:54 GMT+7
Ngày 11/12/2023, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 – Choi Chung Kook đã ký kết biên bản bàn giao Sân phân phối 500kV Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nghi Sơn 2 cho EVNNPT quản lý vận hành.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú (ảnh phải) và Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 – Choi Chung Kook ký kết biên bản bàn giao Sân phân phối 500kV NMNĐ Nghi Sơn 2 cho EVNNPT quản lý vận hành. 

Theo biên bản bàn giao, EVNNPT tiếp nhận Sân phân phối 500kV NMNĐ Nghi Sơn 2 từ Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 theo ranh giới, phạm vi tài sản tuân thủ các quy định của pháp luật. Đây cũng là Sân phối phối 500kV đầu tiên của các dự án NMNĐ BOT được chuyển giao EVNNPT quản lý vận hành.
 

 Lãnh đạo EVNNPT cùng các ban chuyên môn của EVNNPT và Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 cùng đại diện các phòng chuyên môn chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết.

Xuân Tiến