Tin trong nước

Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thứ ba, 23/1/2024 | 14:20 GMT+7
Ngày 22/01/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 29/CĐĐVN-CSPLQHLĐ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo Văn bản mỗi cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong đơn vị trồng ít nhất 01 cây.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Tết trồng cây" năm 2021 tại Thủy điện Lai Châu năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây” để nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây theo tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam với chủ trương phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025;

Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm; trồng đúng loại cây phù hợp với cảnh quan và thổ nhưỡng của từng cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong đơn vị trồng ít nhất 01 cây;

Sau khi trồng phải thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện “Tết trồng cây”, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình làm tốt phong trào thi đua “Tết trồng cây”.

Đắc Cường