EVN chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh ủng hộ 600 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Thứ ba, 6/7/2021 | 13:28 GMT+7
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã phát động ủng hỗ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

 
Ngày 05/7/2021, tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, đại diện QTP đã trao số tiền 600 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số tiền CBCNV quyên góp được là 100 triệu đồng và 500 triệu đồng trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 

 
Từ đầu năm 2021 đến nay, nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do dịch bệnh Covid-19, QTP đã triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho CBCNV, vừa duy trì, sản xuất kinh doanh ổn định.
 
Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung cấp điện an toàn, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, QTP luôn hưởng ứng những hoạt động đóng góp xã hội có ý nghĩa và nỗ lực hết mình vì lợi ích cộng đồng.
TH