Công ty CP Việt Vương quyết tâm để đảm bảo cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 đúng tiến độ

Thứ ba, 9/4/2024 | 14:40 GMT+7
Ngày 9/4/2024, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Đặng Hoàng An đã có buổi kiểm tra nhà máy sản xuất cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 của Công ty CP Việt Vương tại Hưng Yên và Phú Thọ.

Lãnh đạo EVN, EVNNPT kiểm tra nhà máy sản xuất cột thép của Công ty CP Việt Vương tại Hưng Yên.

Tham dự buổi làm việc có ông Nuyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), ông Hoàng Văn Tuyên – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB). 

Công ty CP Việt Vương đảm nhận chế tạo (bao gồm cả hợp đồng Việt Vương là nhà thầu chính và nhà thầu liên danh) với 100 vị trí cột, tương đương 14.119 tấn thép cho các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối...

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nghe lãnh đạo Công ty CP Việt Vương báo cáo về lắp dựng cột mẫu tại Hưng Yên.

Tiến độ cung cấp cột thép theo các đợt của nhà thầu Việt Vương đang chậm hơn so với hợp đồng. Tại buổi kiểm tra nhà máy sản xuất và làm việc, Công ty CP Việt Vương đã báo cáo tiến độ, phương án sản xuất và những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, huy động nguồn lực tài chính… Dù vậy, xác định tính chất cấp bách, quan trọng của dự án, Công ty đã và đang dồn toàn lực, nỗ lực tối đa để cung cấp cột thép cho các dự án.

Ông Nguyễn Thanh Phương – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Việt Vương cho biết: Thời gian qua, đơn vị gặp một số khó khăn nhất định nên chưa đáp ứng được tiến độ cung cấp cột thép theo đợt đã được ký kết với chủ đầu tư. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự hỗ trợ tối đa và vào cuộc quyết liệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nên những khó khăn đã được tháo gỡ.

Lãnh đạo Công ty CP Việt Vương báo cáo Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An về tiến độ sản xuất cột thép tại nhà máy ở Phú Thọ.

Hiện nay đơn vị đã nhập đủ thép và đã huy động nhiều nhân lực, máy móc đến 2 nhà máy để đáp ứng được sản xuất 300 tấn/ngày. Công ty đang quyết tâm để đảm bảo tiến độ cung cấp cột thép đáp ứng được mục tiêu của chủ đầu tư, trong đó cột thép cuối cùng sẽ được cấp đến vị trí móng muộn nhất ngày 15/5/2024.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và đoàn công tác đã lắng nghe những thách thức của nhà thầu Việt Vương trong việc cung cấp cột thép cho Dự án đường dây dây 500kV mạch 3.

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra và nghe báo cáo tình hình sản xuất cột thép của Công ty CP Việt Vương tại Phú Thọ.

Nhấn mạnh tính chất cấp bách và tầm quan trọng của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối khi có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong mùa hè tới, đồng thời phải hoàn thành trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay nhiều vị trí móng đã hoàn thành và đang phải chờ cột, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết: Những vướng mắc của nhà thầu Việt Vương đã được EVN và EVNNPT tháo gỡ vì vậy yêu cầu Công ty CP Việt Vương bằng mọi giải pháp phải tăng tốc tiến độ sản xuất.

Lãnh đạo EVNNPT trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Việt Vương và yêu cầu đơn vị muộn nhất 15/5/2024 cung cấp cột thép cuối cùng cho dự án.

Lãnh đạo EVN cho biết: Với khí thế lao động tại nhà máy hiện nay, EVN và EVNNPT hoàn toàn tin tưởng nhà thầu Việt Vương có thể đáp ứng kịp tiến độ cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3, trong đó muộn nhất ngày 15/5/2024 lô hàng cuối cùng đến công trường để đơn vị tiến hành lắp dựng cột.

Cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 do nhà thầu Việt Vương sản xuất tại nhà máy ở Phú Thọ.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cũng yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc và miền Trung cử cán bộ bám sát tiến độ sản xuất tại các nhà máy, kịp thời báo cáo Tổng công ty nếu có vấn đề phát sinh hoặc nguy cơ chậm tiến độ của các nhà thầu, để Tổng công ty, Tập đoàn có phương án tháo gỡ kịp thời.

Kim Thái