Công ty Điện lực Hà Giang đẩy nhanh tiến độ thay thế công tơ điện tử

Thứ năm, 23/11/2023 | 16:28 GMT+7
Thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã đẩy mạnh tiến độ thực hiện lắp đặt công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa để thay thế cho công tơ cơ khí trước đây với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.


Nhân viên Công ty Điện lực Hà Giang chuẩn bị vật tư thay thế hòm, hộp, công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, kết hợp chỉnh trang lưới điện tại các xã nông thôn vùng cao biên giới.

Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch; giảm sai sót trong việc ghi chỉ số, phúc tra chỉ số công tơ; tiết giảm nguồn nhân lực lao động trực tiếp; nâng cao năng suất, hiệu suất sản xuất kinh doanh, từng bước hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn. Thực hiện theo đúng lộ trình trong công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ, sự chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng. 

Hiện nay, PC Hà Giang đang quản lý 186.646 công tơ bán điện các loại, tính đến hết tháng 10 năm 2023, trên toàn hệ thống lưới điện đã lắp đặt được 163.212 công tơ điện tử, đạt 87,44%.

Trong quý 4 năm 2023, PC Hà Giang lập kế hoạch tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện thay đổi loại công tơ cơ khí sang công tơ điện tử có kết nối đo xa, kết hợp thay thế hòm, hộp công tơ mới cùng với chỉnh trang lưới điện theo Chương trình 5S. Như vậy, sau khi thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, toàn Công ty sẽ đạt tỷ lệ trên 90% về lắp đặt công tơ điện tử các loại có kết nối đo xa.

Cùng với việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024, PC Hà Giang phấn đấu thay thế, lắp đặt công tơ điện tử có kết nối đo xa đạt 100% trên hệ thống lưới điện toàn tỉnh. Qua đó sẽ nâng cao được năng suất lao động và thuận tiện trong công tác quản lý của ngành điện, tạo điều kiện thuận lợi cho khách chủ động theo dõi trong quá trình sử dụng điện, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Link gốc

Theo: Báo Hà Giang