Quản lý năng lượng

Công ty Điện lực Trà Vinh vượt 11,8% kế hoạch tiết kiệm điện

Thứ tư, 22/2/2023 | 09:15 GMT+7
Năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) tiết kiệm được 27,7 triệu kWh, đạt 111,8% kế hoạch do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.


Năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 27,7 triệu kWh điện (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Trà Vinh).

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, PC Trà Vinh vẫn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả, toàn Công ty đạt 1,204 tỷ kWh điện thương phẩm, bằng 102% kế hoạch giao (1,18 tỷ kWh), tăng trưởng 8,7% so năm 2021 (1,107 tỷ kWh).

Đồng thời, thông qua nhiều giải pháp tiết kiệm điện khác nhau, toàn Công ty đã tiết kiệm được 27,7 triệu kWh điện, đạt 111,8% kế hoạch giao, tương ứng 2,3% sản lượng điện thương phẩm.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, PC Trà Vinh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở, chiếu sáng công cộng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các chương trình Chiến dịch Giờ Trái đất, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... để đảm bảo đạt/ vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện hàng năm. 

Bên cạnh đó, phối hợp các tổ chức đoàn thể của tỉnh tuyên truyền các nội dung tiết kiệm điện, an toàn điện và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 245/UBND-CNXD, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.  

Đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời mái nhà; thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); Giám sát chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật - vận hành lưới điện, sắp xếp kế hoạch cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng, thi công công trình lưới điện để giảm tối đa tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện.

Theo: TKNL