Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Song hành sản xuất với bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Thứ sáu, 8/9/2023 | 11:11 GMT+7
Trong quá trình hoạt động, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo sản xuất song hành với bảo vệ môi trường.


Công ty luôn quan tâm đến trồng cây xanh để ngăn bụi, giảm tiếng ồn trong khu vực sản xuất.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã sản xuất hơn 94 tỷ kilowatt giờ, góp phần đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được ban lãnh đạo Công ty chú trọng, triển khai quyết liệt, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc xanh - sạch - đẹp, tạo nền tảng để Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn quan tâm và tiên phong trong thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy. Hiện nay, các nhà máy do Công ty quản lý đều được lắp đặt các hệ thống xử lý môi trường công nghệ tiên tiến và được áp dụng phổ biến theo các Nhà máy nhiệt điện trên thế giới. Đồng thời, được giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng và vận hành như: hệ thống xử lý NOx bằng NH3 (SCR); hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); hệ thống xử lý SOx bằng nước biển (FGD); ống khói cao 210m và hệ thống giám sát khí thải, nước thải online...

Hệ thống bảo vệ môi trường của các nhà máy được thiết kế và vận hành theo mục tiêu: Bảo đảm hiệu quả về xử lý môi trường ở mức cao, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh các nhà máy điện đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các thông số phát thải đảm bảo theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép xả thải,… và các tiêu chuẩn, quy định pháp luật hiện hành về môi trường.

Hiện tại, các thông số phát thải của các nhà máy do Công ty quản lý đều được truyền tải trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh để cơ quan chức năng giám sát online. Theo đó, kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của Công ty đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Đặc biệt, Công ty đã lắp đặt sơ đồ công nghệ và bảng thông tin điện tử truyền số liệu ra trước cổng nhà máy nhằm công khai, minh bạch thông tin về môi trường để người dân và cộng đồng kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường trồng cây xanh nhằm tạo môi trường làm việc xanh, sạch, thoáng mát, góp phần điều hòa không khí tại các nhà máy. Hiện nay, trên 15% tổng diện tích mặt bằng của các nhà máy đều được phủ cây xanh, đáp ứng đúng theo nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bãi xỉ than của Công ty được trồng cây, phủ xanh.

Công ty cũng tập trung triển khai các giải pháp nhằm quản lý, xử lý và tiêu thụ hiệu quả lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất, góp phần “xanh hóa” các bãi thu xỉ, giảm tác động tới môi trường xung quanh thông qua việc phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng thực hiện đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm và cấp chứng nhận hợp chuẩn tro, xỉ các nhà máy phù hợp theo TCVN 12249:2018 - tro xỉ nhiệt điện than làm vật liệu san lấp; hợp quy tro bay dùng cho bê-tông, vữa xây và xi-măng theo QCVN 16:2017/BXD.

Ngoài ra, Công ty còn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho lực lượng lao động của Công ty. Hàng năm, Công ty đều tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng An toàn lao động, Ngày môi trường thế giới…, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào hoạt động sản xuất, phát động phong trào “xanh - sạch - đẹp - an toàn tại nơi làm việc” và xem đây là điều kiện, là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động trong công tác thi đua khen thưởng hàng năm…

Cán bộ, công nhân Công ty tích cực hưởng ứng Cuộc thi “xanh - sạch - đẹp - an toàn tại nơi làm việc” do Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được tập thể cán bộ và người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải coi là nhiệm vụ thường xuyên gắn với mỗi hoạt động của Công ty. Hàng ngày, đều có cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh đi kiểm tra việc thực hiện vệ sinh nhà xưởng và thiết bị, đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động. Hệ thống biển báo, áp phích về nguy cơ mất an toàn đã được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, để tuyên tuyền, cảnh báo, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong mọi lúc, mọi nơi cho người lao động.

Có thể thấy, công tác bảo vệ môi trường đã được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện với ý thức, trách nhiệm cao, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu song hành cùng sản xuất, góp phần xây dựng các nhà máy ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện với môi trường. 

Link gốc

Theo: Báo Trà Vinh