Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo cung cấp điện và tích nước chuẩn bị cho mùa khô

Chủ nhật, 12/11/2023 | 13:13 GMT+7
Từ đầu năm 2023, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị nên các tổ máy luôn ở mức khả dụng cao nhất và sẵn sàng khai thác. 

Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah điều tiết nước qua tràn.

Các tháng mùa khô năm 2023, Công ty đã phối hợp tốt với địa phương, cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng hạ du. Các tháng 8, 9, 10, lưu lượng nước về các hồ nhiều, Công ty chủ động thực hiện công tác điều tiết nước cho hạ du, khai thác tối ưu theo điều kiện phát điện, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão và quy trình vận hành liên hồ chứa, thông báo, cảnh báo kịp thời cho chính quyền, người dân chủ động tổ chức nuôi trồng, sinh hoạt.
 
Tính đến hết tháng 10, Công ty đã sản xuất được 2,365 triệu kWh, đạt 106% kế hoạch do Tổng Công ty giao, góp phần vào việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia.

Nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du vào mùa khô năm 2024 sắp đến, căn cứ các yêu cầu của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tiến hành tích nước cuối mùa lũ đối với các hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 kể từ ngày 21/10/2023, đồng thời báo cáo cập nhật tình hình đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

 
Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 kiểm soát, điều tiết nước qua tràn.

Quá trình tích nước sẽ đưa dần mực nước các hồ về mực nước dâng bình thường. Thông số vận hành các hồ chứa được Công ty cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://buonkuop.vn:2016/pclb/qve.aspx. Chính quyền và người dân các địa phương có thể chủ động tra cứu, theo dõi.

Lê Duy Khánh