Công ty Thủy điện Đồng Nai đạt sản lượng kế hoạch năm 2022 trước 65 ngày

Thứ bảy, 29/10/2022 | 21:47 GMT+7
Vào lúc 22 giờ 50 ngày 26-10, Công ty Thuỷ điện Đồng Nai đã sản xuất được 1,621,1 tỉ kWh, chính thức về đích sớm kế hoạch sản lượng điện do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao năm 2022 (1,621 tỉ kWh) trước 65 ngày.
 

 
Đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, ngoài yếu tố quan trọng là tình hình thủy văn khá thuận lợi thì phải kể đến vai trò của lực lượng sản xuất đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, đảm bảo khai thác 4 tổ máy an toàn, liên tục, đạt hiệu suất cao.
 
10 tháng năm 2022, công ty không có sự cố dừng tổ máy nhờ thực hiện tốt các công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa và lãnh đạo công ty thường xuyên chỉ đạo sát, đúng trong công tác sản xuất và dự báo thủy văn.
 
Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn quan tâm thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ các tổ máy, hệ thống thiết bị của nhà máy, đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, rút ngắn thời gian dừng máy, sẵn sàng vận hành cũng như nghiêm túc triển khai công tác phòng chống thiên tai, tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.
 
Đặc biệt, công ty phối hợp thực hiện tốt với chính quyền địa phương trong công tác cung cấp nước chống hạn và nước sinh hoạt trong mùa khô, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa mưa năm nay.
 
Trong công tác sản xuất điện năng và quản trị doanh nghiệp, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 
Hiện nay công ty đã xây dựng chương trình giám sát trực tuyến nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đưa các thông tin lên nền tảng Big Data cơ sở dữ liệu giám sát online, website; xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công tác vận hành... Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.
Tuấn Hoàng