Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối

Thứ tư, 31/1/2024 | 15:33 GMT+7
Vào lúc 02h05p ngày 31/01/2024, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu kỹ thuật, đóng điện thành công và chính thức tiếp nhận quản lý vận hành Trạm biến áp (TBA) 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV đấu nối, tại thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Phối hợp kiểm tra, nghiệm thu thiết bị nhất thứ TBA 220kV Vĩnh Hảo (Thanh cái).

Dự án TBA 220kV Vĩnh Hảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ đầu tư và Ban quản lý dự án Điện 2 quản lý dự án, có quy mô đầu tư xây dựng với 2 máy biến áp 220/110kV có tổng dung lượng là 500MVA (giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp dung lượng 250MVA) và xây dựng mới khoảng 1,3km đường dây 220kV đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220kV Vĩnh Tân – Phan Rí (mạch 274/Vĩnh Tân – 274 Phan Rí).

Phía ngăn lộ 220kV tiến hành lắp đặt 04 ngăn lộ 220kV và dự phòng vị trí cho 02 ngăn lộ; sân phân phối 110 kV – TBA 110kV Vĩnh Hải thuộc Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Hảo 6 đã lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn lộ, giai đoạn này lắp đặt thêm 01 ngăn lộ tổng Máy biến áp (MBA) AT1 và dự phòng vị trí cho 01 ngăn lộ tổng MBA AT2. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Phối hợp kiểm tra, nghiệm thu cột tại vị trí 05 đường dây đấu nối TBA 220kV Vĩnh Hảo.

Để đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật công trình dự án, đưa vào quản lý vận hành an toàn, ổn định, CBCNV Truyền tải điện Bình Thuận (đơn vị trực thuộc PTC3 được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý vận hành sau khi đóng điện) đã luôn chủ động bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức giám sát và nghiệm thu trong suốt quá trình thi công, góp phần kịp thời hoàn tất các hạng mục và đóng điện thành công đưa vào hoạt động dự án theo tiến độ đề ra. Đặc biệt là luôn phải đảm bảo an toàn cho đường dây 220kV Vĩnh Tân – Phan Rí (mạch 273/Vĩnh Tân – 273/Phan Rí) đi chung cột đang vận hành.

Phối hợp nghiệm thu ép nối dây dẫn tại vị trí 03 đường dây đấu nối TBA 220kV Vĩnh Hảo.

Phối hợp kiểm tra, nghiệm thu thiết bị nhất thứ TBA 220kV Vĩnh Hảo (Thanh cái).

Phối hợp kiểm tra, nghiệm thu thiết bị nhất thứ TBA 220kV Vĩnh Hảo (Thanh cái, TU).

MBA AT1 tại TBA 220kV Vĩnh Hảo.

TBA 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối được đưa vào vận hành sẽ góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận, tăng khả năng đảm bảo sự tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. 

Phan Quý Hoàng