Tin tức Quy hoạch điện

Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân

Thứ ba, 14/9/2021 | 20:47 GMT+7
Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành Điện và nội dung dự thảo Quy hoạch điện VIII, vừa được Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận (Văn bản 238/TB-VPCP, ngày 10/9/2021).
 

Ảnh minh họa.
 
Để thực hiện mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống, đồng thời phát triển ngành điện bền vững, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh là nhiệm vụ quan trọng trong điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt; đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình đầu tư xây dựng cũng như trong giai đoạn vận hành khai thác các công trình điện; chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng và quản lý vận hành nhằm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng. 
 
Khắc phục triệt để các tồn tại và bất cập trong đầu tư, sản xuất kinh doanh và trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành Điện, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu:
 
Bộ Công Thương - đổi mới công tác giám sát tiến độ thực hiện các dự án điện, nhất là các dự án trọng điểm; giải quyết theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án điện trọng điểm của ngành Điện để tập trung theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện. 
 
Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các thủ tục thẩm định và trình lại Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/9/2021. 
 
Rà soát về cơ chế giá điện ở tất cả các khâu trong thời gian qua ở nước ta, nhất là giá phát điện của các loại nguồn điện; nghiên cứu kinh nghiệm giá điện các khâu, đặc biệt là khâu phát điện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng và giải pháp hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát triển hợp lý nguồn điện trong thời gian tới, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, giảm giá mua điện.
 
Rà soát các quy định về thị trường điện lực cạnh tranh hiện nay phải bảo đảm yêu cầu thu hút đầu tư phát triển nguồn điện hợp lý và bảo đảm cung ứng điện; tiếp tục củng cố, phát triển thị trường điện lực cạnh tranh gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành điện theo các đề án đã được phê duyệt; rà soát, cập nhật các chủ trương chính sách mới để hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán l điện cạnh tranh tại Việt Nam. 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án trọng điểm ngành Điện, nhất là đối với các dự án lưới điện; xem xét xử lý ngay trong phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 36/BCĐQGĐL-VP ngày 23/8/2021.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền để cấp có thẩm quyền sớm xem xét, quyết định; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại văn bản số 225/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ để tháo gỡ việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng đối với Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.
 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các dự án của EVN, PVN, TKV; khẩn trương xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình II và Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú I.
 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ tối đa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện, nhất là các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai để tránh tranh chấp, khiếu kiện trong triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện khảo sát, lập đơn giá và phê duyệt đơn giá bồi thường cho các dự án.
 
Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; kiên quyết tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng.
Kim Thái