Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Đảng bộ EVN hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ hai, 6/7/2020 | 16:56 GMT+7
Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong nhiệm kỳ 2015-2020, EVN đã thực hiện tốt vai trò bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân, đồng thời kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Hoàn thành mục tiêu bảo đảm cung cấp điện và hầu hết các chỉ tiêu
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước nói chung, các tập đoàn kinh tế nói riêng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, cùng với yêu cầu về đảm bảo điện cho đất nước với tốc độ tăng trưởng nhanh, EVN còn thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình Chính phủ giao.
 
Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong Tập đoàn hoàn thành mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra.
 
Tập đoàn đã bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.
 
Về các chỉ tiêu Đại hội, có 3/3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ Tập đoàn đề ra, cụ thể: Số tổ chức đảng trực thuộc hằng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; tỉ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt trên 93%; tính đến hết quý I năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 774 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (600 đảng viên).
 
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có 6 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Tỉ lệ tổn thất điện năng hằng năm đều giảm, đến cuối năm 2019, giảm còn 6,49%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, vượt trước một năm so với kế hoạch Chính phủ giao; Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra.
 
Về đầu tư các dự án theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, EVN cho biết, đến nay 100% số xã trên cả nước có điện, 99,25% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và hoàn thành sớm Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ dân nông thôn có điện)
 
EVN đạt kết quả nổi bật trong việc nỗ lực đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,4%/năm và  sản lượng điện thương phẩm bình quân/CBCNV đến cuối năm 2020 đạt 2,6 triệu kWh/người, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 2,5 triệu kWh/người; cùng với đó Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành, đưa vào vận hành 20 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093 MW, trong đó dự án thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt trước 1 năm so với Quy hoạch; hoàn thành và vượt tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện cho khu vực miền Nam, như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3.
 
Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã bảo đảm vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn và các Tổng Công ty Phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống).
 
Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 227,99 tỷ kWh, tăng 8,7% so năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hằng năm đạt 9,67%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.320 kWh/người, gấp gần 1,5 lần so với năm 2015.
 
Hoạt động điều hành hệ thống điện đã đáp ứng nhu cầu và mức tăng trưởng nhu cầu điện của nền kinh tế; huy động hợp lý các nguồn điện, trong đó các nhà máy thủy điện đã bảo đảm phát điện, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và sinh hoạt của nhân dân.
 
Công tác dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc, đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm ASEAN 4. Các dịch vụ về điện tiếp tục phát triển và đa dạng hóa hình thức cung cấp nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng và minh bạch trong các giao dịch đã được ghi nhận và phản ánh khách quan thông qua điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng ngày càng cao.
 

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Việc chú trọng ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng có chuyển biến mạnh mẽ từ cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 và đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và tại 63/63 tỉnh/thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015.
 
Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Sau 4 năm, giai đoạn 2016-2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam cải thiện 81 bậc, là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là một trong 3 chỉ số có thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.
 
Nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới
 
Sau 35 năm đổi mới, thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là giai đoạn quan trọng nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Ngành điện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong đó đề ra chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng liên quan trực tiếp đến sự phát triển của ngành Điện.
 
Quá trình 65 năm xây dựng, phát triển của ngành điện đã tạo được nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động có bản lĩnh chính trị, có tinh thần đoàn kết, có trình độ và ý thức chấp hành kỷ luật cao, là nguồn lực quan trọng để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới, Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Việc hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, đồng nghĩa phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
Nền kinh tế đất nước phát triển chưa bền vững, còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Thiên tai, địch hoạ, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, khó lường; tình hình thiếu điện, cấp điện rất căng thẳng cho miền Nam và cả nước, giá đầu vào đối với sản xuất điện tăng cao; tỷ giá ngoại tệ tăng có thể dẫn đến lỗ do chênh lệch tỷ giá; việc chậm tiến độ của các nguồn điện ngoài EVN, thiếu vốn đầu tư và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm môi trường trong sản xuất điện… ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 
Từ bối cảnh đó, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ Tập đoàn phải nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu, với quyết tâm chính trị vượt bậc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao.
Theo: VGP News