Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”

Thứ tư, 21/12/2022 | 08:59 GMT+7
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết: Bám sát chủ đề năm 2022 của Đảng uỷ EVN, Đảng uỷ EVNNPT đã xây dựng, ban hành Nghị quyết số 63-NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong đó thống nhất thực hiện chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” được cụ thể hoá trong lĩnh vực truyền tải điện. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT tham luận tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy EVN.
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, EVNNPT đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, EVNNPT đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
Các mặt công tác xây dựng Đảng được chú trọng
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Trong năm 2022, công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy EVNNPT chú trọng, chất lượng được nâng lên. Đảng ủy EVNNPT phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, cấp ủy cấp trên; tích cực tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của Đảng ủy Khối và của Tập đoàn. 
 
Công tác tổ chức và cán bộ có chuyển biến rõ nét; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 95 đảng viên, vượt chỉ tiêu 35,7% so với Nghị quyết đầu năm đề ra. Hiện nay, Đảng bộ EVNNPT có tổng số 2.103 đảng viên, bằng 30% tổng số CBCNV.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường về số lượng, đảm bảo chất lượng. Năm 2022, Đảng ủy EVNNPT tiến hành kiểm tra, giám sát 22/24 tổ chức đảng trực thuộc; nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác ĐTXD gắn với thực hiện chủ đề năm 2022. 
 
Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả. Năm 2022, Công đoàn EVNNPT đã triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhất là việc cùng với chuyên môn triển khai thực hiện chủ đề năm 2022; tích cực đồng hành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; làm tốt các hoạt động trong Tháng công nhân và thực hiện chức năng bảo vệ người lao động; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện. Đoàn Thanh niên EVNNPT đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tuổi trẻ, được Đoàn cấp trên lựa chọn, đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua năm 2022.
 

Đường dây 500kV mạch 3 được EVNNPT hoàn thành tháng 8/2022.
 
Sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Năm 2022, EVNNPT đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch thực hiện chủ đề năm, bao gồm 48 nhiệm vụ, tương ứng với 3 nhóm công việc cụ thể: Thích ứng an toàn trong mọi hoạt động; linh hoạt; hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động. 
 
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trong các tháng đầu năm, ảnh hưởng của các đợt bão lũ tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm; bám sát chủ đề năm 2022, EVNNPT đã tập trung xây dựng và triển khai các phương án vận hành linh hoạt, chủ động các tình huống khi có tình hình lây lan dịch bệnh cũng như khi có sự cố, thiên tai bão lũ. 
 
Để thích ứng, chủ động và sẵn sàng quản lý vận hành lưới điện trong điều kiện dịch bệnh hạn chế đi lại, tiếp xúc, EVNNPT đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện, đưa vào ứng dụng mạnh mẽ UAV, camera cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, kiểm tra lưới điện, đồng thời với chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý vận hành, đã hoàn thành toàn bộ 18 nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch năm 2022.
 
Kết quả năm 2022, EVNNPT đã quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, với sản lượng điện truyền tải đạt 212 tỷ kWh, tăng 5,8% so với năm 2021; lưới truyền tải điện giảm 9 sự cố so với năm 2021. Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan. Tất cả các chỉ tiêu về suất sự cố đều thấp hơn so với kế hoạch được giao. Các sự cố đã được EVNNPT tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời.
 
Trong công tác đầu tư xây dựng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong các tháng đầu năm 2022, vướng mắc kéo dài trong phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, giá nguyên vật liệu tăng cao, trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng... Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, Đảng ủy EVNNPT đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch và chỉ đạo của Tập đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng; chỉ đạo các đơn vị bám sát chủ đề năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách như các dự án đường dây 500 kV mạch 3, các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng bằng nghị quyết, thông qua các chủ trương, định hướng lớn; tổ chức các Đoàn công tác làm việc với các cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra tình hình thi công các dự án trọng điểm, cấp bách như dự án Trạm biến áp 220kV Bắc Quang và đấu nối, các dự án đường dây 500 kV mạch 3… Qua đó, vừa khẳng định vai trò lãnh đạo, vừa giúp Ban Thường vụ đánh giá toàn diện các hoạt động của EVNNPT, cũng như kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn về đầu tư xây dựng cho các đơn vị.
 
EVNNPT và các Ban QLDA đã huy động mọi nguồn lực, ưu tiên bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn tốt nhất cho các dự án trọng điểm, cấp bách; đảm bảo nhân lực cho các Ban tiền phương, Ban điều hành đối với các công trình trọng điểm; các Ban này đã phát huy hiệu quả hoạt động, chủ động, linh hoạt trong điều hành dự án, đặc biệt trong giai đoạn cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo Tổng Công ty, các Ban QLDA và các phòng, ban liên quan thường trực trên công trường để điều hành, phối hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác BTGPMB, thi công dự án. 
 
Để thích ứng, chủ động, sẵn sàng thi công trong điều kiện dịch bệnh, giãn cách, EVNNPT đã áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý tiến độ, chất lượng và công tác nghiệm thu như: Nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu điện tử, lắp đặt và sử dụng camera giám sát các TBA, dán nhãn các vật tư thiết bị bằng QR Code, quản lý bằng công nghệ AI... trong tất cả các dự án đầu tư xây dựng.
 

EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải.
 
Kết quả năm 2022, EVNNPT đã thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng lớn, với tổng giá trị 17.454 tỷ đồng, khởi công được 33 dự án, đóng điện 42 dự án. Các dự án được đưa vào vận hành trong năm 2022 có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện. Đặc biệt là đã hoàn thành, đóng điện TBA 500 kV Vân Phong ngày 28/11/2022, về đích trước 27 ngày so với kế hoạch EVN giao, sẵn sàng phục vụ phát điện thử nghiệm NMNĐ BOT Vân Phong 1.
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Thành tích đạt được của EVNNPT năm 2022 thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Tổng Công ty và các đơn vị trong việc thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.
Xuân Tiến