Đầu tư xây dựng

Điện lực Chợ Mới (Bắc Kạn): Đầu tư, cải tạo lưới điện góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương

Chủ nhật, 26/11/2023 | 11:19 GMT+7
Điện lực Chợ Mới đã thực hiện công tác khảo sát, thí nghiệm, cũng như lập dự án đầu tư thay thế dần toàn bộ các máy biến áp đã vận hành lâu năm nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.


Nhóm công tác thực hiện thay thế máy biến áp vận hành lâu năm.

Hiện, Điện lực Chợ Mới đang quản lý 180 trạm biến áp với tổng công suất 31.765,5 kVA; 242,560 km đường dây trung áp; 283,893 km đường dây hạ áp… đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho trên 12.000 khách hàng. Những năm gần đây, các đường dây trung áp và hạ áp đang được đơn vị tiếp tục cải tạo, nâng cấp theo các dự án chống quá tải, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn 14 máy biến áp lâu năm đang vận hành trên lưới điện, có nguy tiềm ẩn xảy ra sự cố (máy có thời gian vận hành lâu nhất là 25 năm). Điều này có thể dẫn đến độ tin cậy cung cấp điện thiếu ổn định, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của khách hàng.

Theo các tiêu chí được Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định thì toàn bộ 14 máy biến áp này đều đủ điều kiện thay thế. Do đó, Điện lực Chợ Mới đã xây dựng kế hoạch, đồng thời nỗ lực thay thế 10 máy trong năm 2023 và tiếp tục thay thế 04 máy biến áp còn lại trong đầu năm 2024.

Đến nay, Điện lực đang khẩn trương thay thế các máy biến áp nằm trong “Dự án thay thế máy biến áp phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp trên địa bàn huyện Chợ Mới”. Đơn vị quyết tâm hoàn thành kế hoạch thay thế các máy biến áp này theo thời hạn được giao trong tháng 11/2023.

Ngoài ra, cũng từ đầu năm 2023 đến nay, Điện lực Chợ Mới đã đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm được PC Bắc Kạn giao. Trong quá trình triển khai các dự án, để đẩy mạnh tiến độ, Điện lực đã tăng cường công tác giám sát thực tế, đồng thời báo cáo về các cấp có thẩm quyền để nắm bắt và xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Mặt khác, Điện lực cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công trong việc tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành dự án. Nhờ vậy, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo, qua đó đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng.

Nhóm công tác thực hiện về sinh sứ cách điện hotline.

Link gốc

Theo: CN&TD