Đầu tư xây dựng

PC Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ các công trình điện nhằm sớm đưa vào sử dụng

Thứ năm, 23/11/2023 | 13:52 GMT+7
Đầu tư xây dựng mới, kết hợp với việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ tăng trưởng kinh tế- xã hội.

Điện lực TP Móng Cái kiểm tra tiếp địa cột công trình cải tạo đường dây 471 E5.7 nối lưới với xuất tuyến 490 E5.7 cấp điện cho khu vực phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái.

Do vậy, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công trình điện nhằm sớm đưa vào sử dụng. Điều này sẽ góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định và liên tục.

Năm 2023, PC Quảng Ninh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao đầu tư 18 công trình dự án điện. Tính đến hết tháng 10/2023, toàn Công ty đã hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng 10 công trình.

Thi công đào rãnh, đặt ống cáp ngầm 24 kV công trình đường dây 471 E5.7 nối lưới với xuất tuyến 490 E5.7 cấp điện cho khu vực phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái.

Trong tháng 11 này, PC Quảng Ninh hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp các khu vực tỉnh Quảng Ninh theo phương án đa chia đa nối năm 2023, được triển khai MDMC tại 14 xuất tuyến trung áp 22 kV, 35 kV khu vực thị xã Đông Triều, Quảng Yên; thành phố Uông Bí, Móng Cái và huyện Vân Đồn. Đồng thời cải tạo đường dây 471 E5.7 nối lưới với xuất tuyến 490 E5.7 cấp điện cho khu vực phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái.

Các công trình xây dựng đảm bảo phù hợp và đáp ứng quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035; Góp phần đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải khu vực, giảm bán kính cấp điện, đáp ứng các nhu cầu phụ tải hiện tại và tương lai của khu vực. Mặt khác, các công trình đi vào vận hành sẽ giúp giảm tổn thất điện năng; Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng  và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI.

Dự kiến trong tháng 12/2023, sẽ hoàn thành công trình: Nâng công suất MBA T1 TBA 110 kV Móng Cái từ 40 MVA lên 63 MVA; xây dựng xuất tuyến 471, 473 sau TBA 110 kV Yên Cư để cấp điện cho khu vực phường Đại Yên, thành phố Hạ Long;  thay thế 22 MBA vận hành lâu năm trên lưới điện tỉnh Quảng Ninh (đợt 2) các khu vực Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Móng Cái.

Các dự án hoàn thành và kịp thời được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao chất lượng điện năng, góp phần đảm bảo cung ứng điện phục vụ sự phát triển kinh tế của địa phương.

Ngọc Lan