Điện lực Gia Lộc (Hải Dương): Tiết kiệm chi phí thu thập dữ liệu nhờ khai thác tính năng công nghệ

Thứ bảy, 26/8/2023 | 18:41 GMT+7
Hiện nay, Điện lực Gia Lộc đang quản lý hơn 38.000 khách hàng, số lượng khách hàng đã lắp đặt công tơ điện tử đo xa (gọi là điểm đo) trên lưới đạt 100%.

Nhân viên Điện lực Gia Lộc kiểm tra bảo đảm kết nối tín hiệu từ công từ với DCU (ảnh cơ sở cung cấp).

Trước đây, mỗi trạm biến áp phải sử dụng một bộ thiết bị thu thập dữ liệu tập trung (DCU). Bộ DCU có chức năng quản lý công tơ điện tử, quản lý thiết bị truyền thông, từ các điểm đo, dữ liệu được truyền về trung tâm lưu trữ EVNHES qua kênh GPRS/3G/4G.

Do đó, Điện lực Gia Lộc phải lắp đặt 151 bộ DCU (1 DCU có năng lực truy cập cho phép không vượt quá 500 điểm đo) và hàng năm phải thay mới khoảng 6,6% DCU bị lỗi kết nối, hư hỏng trong quá trình vận hành.

Từ cuối năm 2022, Điện lực Gia Lộc chỉ sử dụng 1 DCU dùng chung cho các trạm biến áp gần nhau, có cùng chủng loại công tơ. Hiện Điện lực Gia Lộc chỉ còn 141 DCU quản lý toàn bộ số công tơ điện tử, giảm 10 DCU. Đây là bước chuyển đổi cơ bản về số hóa trong quản lý vận hành cũng như dịch vụ kinh doanh, mang lại hiệu quả từ theo dõi, quản lý, cập nhật, thu thập dữ liệu.

Qua đó, giúp Điện lực Gia Lộc tiết kiệm hơn 90 triệu đồng cùng chi phí bảo trì, vận hành hằng năm. Đây cũng là một trong những đơn vị áp dụng giải pháp này hiệu quả nhất trong tỉnh.

Link gốc

Theo: Báo Hải Dương