Tiến độ công trình

Đóng điện Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm, 9/5/2024 | 09:53 GMT+7
Mới đây, Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1) đã tổ chức đóng điện công trình Đường dây và TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào lúc 20h40' ngày 07/05/2024.


Lãnh đạo BA1 cùng các đơn vị liên quan tại lễ đóng điện Dự án Đường dây và TBA 110kV Thạch Thành.

Công trình được đóng điện đảm bảo đúng thiết kế, kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đánh dấu bước tiến trên hành trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban Quản lý dự án lưới điện. 

Dự án Đường dây và TBA 110kV Thạch Thành được triển khai tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Dự án do EVNNPC làm chủ đầu tư, giao cho BA1 trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 02 MBA. Giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 40MVA-110/35/22kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA trong tương lai). Xây dựng nhà điều khiển phân phối; Lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc và Trung tâm dữ liệu NPC theo quy định của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép có chiều dài tuyến là 3,017 km. 


Hoàn thành nghiệm thu, đóng điện Dự án Đường dây và TBA 110kV Thạch Thành.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Giám đốc BA1 chia sẻ: "Với cam kết hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ được giao, BA1 đã tăng cường tối đa lực lượng bám sát công trình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, kịp thời động viên tinh thần của CBCNV tham gia. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi và giải quyết nhanh những vướng mắc trong quá trình thi công, kiểm tra chặt chẽ số lượng, chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị và tiến độ cấp hàng để tiến độ của Dự án diễn ra đúng kế hoạch”.

Dự án Đường dây và TBA 110kV Thạch Thành đóng điện đi vào vận hành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Thạch Thành và khu vực lân cận; Giảm bán kính cấp điện, giảm tải cho các trạm biến áp 110kV Hà Trung và Thiệu Yên; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện. Đồng thời, tạo mối liên kết giữa lưới điện 110kV trong hệ thống điện Miền Bắc, là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu nhất cho hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung. Góp phần giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Theo: NPC