Tiến độ công trình

Đóng điện nhiều công trình quan trọng tại Đà Nẵng

Thứ tư, 9/8/2023 | 16:44 GMT+7
Ngày 05/8/2023, tại TBA 110kV Ngũ Hành Sơn, PC Đà Nẵng đã đóng điện XT 481NHS cấp điện cho Khu đô thị FPT Đà Nẵng; phạm vi đóng điện bao gồm 16km cáp ngầm trung thế và 03 tủ RMU xây dựng mới.

Xây dựng mới XT 481NHS nằm trong dự án khai thác 22kV sau TBA 110kV Ngũ Hành Sơn – giai đoạn 2.

Tham gia nghiệm thu có đại diện các phòng Kỹ thuật, Điều độ, An toàn, Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế, Đội Thí nghiệm – Đo lường thuộc PC Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung - đơn vị quản lý dự án; các đơn vị thi công; đơn vị thiết kế…

Sau khi hoàn thành đóng điện, toàn bộ phụ tải khu đô thị công nghệ FPT và một số phụ tải lân cận được cấp điện từ XT 481NHS, đồng thời XT472NHS hiện trạng được san tải để dự phòng cấp điện cho khu đô thị, đảm bảo an toàn cấp điện.

Trước đó, PC Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung, Công ty CP BTLT Nha Trang, Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà đóng điện nghiệm thu đường dây trung áp 22kV xây dựng mới từ VT 173 đến VT 394 để tăng cường cấp điện cho khu du lịch Bà Nà thuộc Tiểu dự án JICA-HVCL.

Nghiệm thu đóng điện để tăng cường cấp điện cho khu du lịch Bà Nà.

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, PC Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi công xây dựng mới xuất tuyến 22 kV cấp điện cho khu du lịch Bà Nà từ TBA 110kV Hòa Liên đoạn từ vị trí 173 đến vị trí 394 với chiều dài 11.500m sử dụng loại dây nhôm bọc bán phần AV240-12.7kV và dây bọc bán phần lõi thép ACX240-12.7kV; đồng thời, thực hiện cắt tỉa cây xanh, đánh số cột cho toàn tuyến. Đây là công trình thuộc dự án JICA khu vực Hòa Vang với mục tiêu tăng cường cấp điện cho khu lịch Bà Nà. 

Yên Bình