Tiến độ công trình

PC Bắc Giang nghiệm thu đóng điện dự án “TBA 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Giang”

Chủ nhật, 23/7/2023 | 16:20 GMT+7
Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa nghiệm thu đóng điện dự án trạm biến áp (TBA) 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Giang.


Nhà thầu thi công và trực vận hành TBA 110kV Việt Hàn kiểm tra thiết bị.

Dự án TBA 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Giang có tổng mức đầu tư 77,5 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Dự án được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ngày 05/10/2022; khởi công ngày 21/02/2023.

Sau 5 tháng khẩn trương thi công, dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty nghiệm thu đóng điện và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.

Dự án có quy mô: xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây phân pha 2xACSR240, chiều dài 0,02km. Xây dựng mới TBA 110/22kV công suất 2x63MVA (giai đoạn này lắp MBA T1 - 63MVA). Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực. Xây dựng hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ TBA không người trực. Lắp đặt 6 tủ xuất tuyến 22kV cấp điện cho khu công nghiệp Việt Hàn và lắp 2 tủ xuất tuyến 22kV đấu nối lưới điện khu vực.

Dự án TBA 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Giang đóng điện, đưa vào vận hành sẽ bổ sung nguồn trạm 110kV đáp ứng kịp thời cho phụ tải tại khu công nghiệp Việt Hàn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ tải đang tiếp tục tăng trưởng cao và nhanh chóng tại tỉnh Bắc Giang, cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Theo: NPC