Tiến độ công trình

Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Hòa Mạc (Hà Nam)

Thứ năm, 3/11/2022 | 09:26 GMT+7
Vừa qua, tại tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực - thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện thành công TBA 110kV Hòa Mạc thuộc tiểu dự án “Đường dây và TBA 110kV Hòa Mạc”.

Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Hòa Mạc (Hà Nam).

 
Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Ban trực tiếp quản lý và điều hành. 
 
Dự án có quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Phần TBA 110kV: Xây dựng mới TBA Hòa Mạc kiểu trong nhà và ngoài trời, mô hình trạm không người trực, với quy mô 2x40 MVA nằm trong KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 
Với mục tiêu đầu tư xây dựng là: Nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải của khu công nghiệp Hòa Mạc, địa bàn huyện Duy Tiên và khu vực lân cận, giảm bán kính cấp điện lưới trung áp và giảm tải cho trạm biến áp 110kV Đồng Văn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện tỉnh Hà Nam.

Việc đóng điện thành công TBA 110kV Hòa Mạc thuộc tiểu dự án “ Đường dây và TBA 110kV Hòa Mạc” và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng đúng tiến độ quy hoạch phát triển lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại của tỉnh Hà Nam; Cải thiện chất lượng điện năng khu vực; Tạo đường dây cấp điện mạch vòng theo mô hình cấp điện N-1 đã được EVN định hướng xây dựng, là cơ sở để phát triển và quy hoạch cải tạo lại hệ thống lưới điện khu vực tỉnh Hà Nam.
Theo: NPC