Danh mục dự án

Dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII): 2,3 triệu hộ dân nông thôn hưởng lợi

Thứ hai, 28/4/2014 | 15:39 GMT+7
Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) do Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), UBND các tỉnh liên quan thực hiện được triển khai tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2005 - 2009 với tổng kinh phí vay Ngân hàng Thế giới (WB) 420 triệu USD hiện đang đi vào giai đoạn hoàn thành.


Đối với phần hạ áp, mục tiêu của dự án REII là cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Tăng cường độ tin cậy và chất lượng của lưới điện hạ thế, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, hạ giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt nông thôn, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực quản lý điện nông thôn tại các xã có dự án…

Kết quả thực hiện của dự án gốc sau khi triển khai đến nay đã đóng điện cho 965/965 xã, đạt 100%, tổng chiều dài đường dây hạ áp cần đầu tư xây dựng là 16,816km, tổng số lắp đặt công tơ là 1.206.482 cái, số hộ được hưởng lợi là 1.442.679. Dự án mở rộng cũng đã đóng điện cho 914/922 xã, đạt 99%, tổng chiều dài tuyến đường dây là 25.059km, tổng số công tơ lắp cho các hộ gia đình là 755,428 cái, số hộ hưởng lợi từ dự án là 8883.638.  Với kết quả này, dự án REII gốc đã mang lại nhiều tác động tích cực cho các xã tham gia dự án và vùng dự án so với trước đây. Nhân dân trong vùng dự án được hưởng lợi, chất lượng điện tốt, đảm bảo an toàn, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình thi công đã tạo thêm việc làm cho lao động địa phương do các nhà thầu thuê lao động tại địa phương làm các công việc phục vụ quá trình xây dựng lưới điện.

REII là dự án vay WB với quy mô vốn lớn. Tổng vốn vay của dự án là 420 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án 9 năm (2005-2014). Ngày kết thúc dự án là 30/6/2014 và ngày hết hạn rút vốn là 31/10/2014. Dự án REII mở rộng đã đạt được các mục tiêu đề ra và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Sau khi đóng điện chất lượng điện năng luôn ổn định, không có hiện tượng cuối nguồn bị sụt áp lớn như trước đây. Tỷ lệ tổn thất điện bình quân hàng năm của các xã thực hiện dự án REII trước và sau đầu tư cải tạo lưới điện đã giảm xuống rõ rệt. Dự án REII  mở rộng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng  có ý nghĩa lớn đối với sản xuất và sinh hoạt của nông thôn các xã, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới. Ðặc biệt người dân sử dụng điện được mua điện đúng theo giá quy định của Chính phủ. Ðây là vấn đề có ý nghĩa rất lớn về lợi ích, hiệu quả xã hội mà dự án mang lại cho nhân dân vùng nông thôn.

Đối với phần trung áp, dự án REII  cung cấp tài chính cho EVN và các tổng công ty điện lực để cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp cho các tỉnh. Dự án REII được phân thành 2 giai đoạn: dự án REII gốc và dự án REII bổ sung.  Dự  án REII trung áp được thực hiện cho mục đích phát triển lưới điện ở các xã vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn miền Nam Việt Nam.  Dự án REII sau khi được đầu tư đã góp phần giảm tổn thất lưới điện hạ áp, nâng cao số hộ được cấp điện, tăng khả năng phục vụ khách hàng, giảm sự cố, nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ an toàn, giảm giá thành điện sinh hoạt, nâng cao khả năng cung cấp của lưới điện để đáp ứng nhu cầu điện cho sản suất và sinh hoạt ở các xã đến giai đoạn 2015.
 
Theo: Báo Công thương