Dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối đủ điều kiện đóng điện

Thứ hai, 25/3/2024 | 21:10 GMT+7
Ngày 25/3/2024, tại Hưng Yên, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư chủ trì cuộc họp nghiệm thu Dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư thống nhất đóng điện dự án.

Dự án TBA 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối được xây dựng trên địa bàn thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x250MVA. Giai đoạn này lắp đặt hoàn chỉnh 2 máy biến áp 250MVA. Xây dựng đường dây đấu nối 220kV, 04 mạch, dài khoảng 93m, dây dẫn phân pha 2xACSR-330/43 đấu nối TBA 220kV Phố Cao vào đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động hiện có. Xây dựng đường dây 35kV, 01 mạch, dài khoảng 264m, dây đẫn ACX-70/11 để cấp điện tự dùng cho trạm.

Dự án sau khi hoàn thành giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và khu vực lân cận, đồng thời chống quá tải TBA 220kV Kim Động.

Các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra thiết bị trước khi đóng điện.

Đến nay, phần xây dựng trạm biến áp; phần lắp đặt cột, xà, trụ và lắp đặt trụ, dây dẫn vượt, lèo, chuỗi cách điện đã thi công theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đã được kiểm tra, nghiệm thu đủ tiêu chuẩn đưa vào vận hành.

Phần điện nhất thứ, nối đất; phần điện nhị thứ; phần điều khiển, rơ le bảo vệ hệ thống máy tính các các hạng mục khác của trạm biến áp đã thi công theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đã được kiểm tra, nghiệm thu đủ điều kiện đóng điện.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được thi công theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đã được đơn vị quản lý vận hành Công ty Truyền tải điện 1 nghiệm thu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đủ tiêu chuẩn vận hành. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra nghiệm thu vào ngày 18/03/2024 và đã có văn bản chấp thuận nghiệm thu, đủ điều kiện đưa hệ thống vào vận hành. Phần đường dây 220kV đấu nối đã thi công lắp đặt đáp ứng được yêu cầu.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân ghi nhận và đánh giá cao NPMB, Ban Quản lý xây dựng EVNNPT và các đơn vị tham gia dự án đã nỗ lực, đặc biệt là tiến độ thời gian thi công cấp bách để hoàn thành dự án. Đây là dự án rất quan trọng để hỗ trợ cấp điện cho các phụ tải trong thời gian cắt điện các đoạn tuyến đường dây 110kV Phố Cao - Thanh Miện – Hải Dương và Đường dây 110kV Nghĩa An – Phố Cao để thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Trạm biến áp 220kV Phố Cao và đấu nối đã hoàn thành và đủ điều kiện đóng điện.

Trên cơ sở kết luận, đề xuất của hội đồng nghiệm thu cơ sở và ý kiến của các bên liên quan, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối đồng ý để dự án được đóng điện.

Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đánh giá Dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối đã thi công đúng thiết kế, nghiệm thu đủ điều kiện mang điện vận hành. Một số tồn tại không ảnh hưởng đến đóng điện vận hành, giao Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và NPMB phối hợp với các bên liên quan tiếp tục giải quyết.

Dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối sau khi đóng điện sẽ bàn giao Công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành. Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 25/03/2024. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư nhất trí thông qua, các ủy viên tham gia và các cá nhân được ủy quyền đã có phiếu ý kiến thống nhất các nội dung trên và ký tên.

Lê Linh