EVN thông báo tuyển dụng lao động các Ban thuộc cơ quan EVN

Thứ ba, 27/10/2020 | 10:32 GMT+7
EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:
 
1) Ban Chiến lược phát triển
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một) người.
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược kinh tế và tài chính.
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngoại thương/Quản trị kinh doanh/Kiểm toán/Kế toán.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về lĩnh vực Kinh tế/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
2) Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính
 
- Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc bên ngoài Tập đoàn.
 
- Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một) người.
 
- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm toán giám sát chuyên ngành Tài chính kế toán - bậc 2.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Kinh tế/Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của EVN.
 
- Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm công tác, trong đó, có 02 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Kiểm soát.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
3) Ban Tài chính kế toán
 
- Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc bên ngoài Tập đoàn.
 
- Số lượng cần tuyển dụng: 02 (Hai) người.
 
- Vị trí tuyển dụng: 01 (Một) Chuyên viên Kế toán tổng hợp và 01 (Một) Chuyên viên Kế toán thuế.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Quản trị kinh doanh/Ngân hàng/Thuế... tại các trường Đại học công lập hoặc các trường Đại học nước ngoài.
 
- Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiệp trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc phù hợp với vị trí chức danh/công việc cần tuyển dụng (lĩnh vực Kinh tế/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Quản trị kinh doanh/Ngân hàng/Thuế...).
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
4) Ban Pháp chế
 
- Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 
- Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một) người.
 
- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Pháp chế về hợp đồng, thỏa thuận trong nước.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Luật kinh tế/thương mại/dân sự/hành chính/quốc tế tại các trường Đại học công lập.
 
- Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 04 năm kinh nghiệm công tác trở lên, trong đó, thời gian công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tối thiểu 03 năm và có ít nhất 01 năm làm công việc phù hợp với vị trí chức danh/công việc cần tuyển dụng.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
5) Ban Kỹ thuật - Sản xuất
 
- Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 
- Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một) người.
 
- Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Lưới điện.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Thiết bị điện/Hệ thống điện.
 
- Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong các đơn vị quản lý vận hành Lưới điện như: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/Công ty Truyền tải điện/Công ty Lưới điện cao thế hoặc các Tổng công ty Điện lực, trong đó, có ít nhất 02 năm trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành/sửa chữa/tự động hóa lưới điện.
 
- Độ tuổi: Không quá 40 tuổi.
 
6) Ban Quản lý đầu tư
 
- Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc bên ngoài Tập đoàn.
 
- Số lượng cần tuyển dụng: 02 (Hai) người.
 
- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư - Lĩnh vực Nhiệt điện.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh/Nhiệt Lạnh.
 
- Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế nhà máy/Thẩm định dự án/Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện hoặc Vận hành Nhà máy nhiệt điện.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
Nội dung thi tuyển:
 
- Vòng 1: Thi Ngoại ngữ tiếng Anh và Chỉ số thông minh (IQ);
 
- Vòng 2: Thi Chuyên môn nghiệp vụ (Thi viết) và Tin học văn phòng. Các ứng viên phải có kết quả thi Ngoại ngữ tiếng Anh đạt yêu cầu theo Thông báo tuyển dụng mới được tham gia thi tuyển Vòng 2;
 
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên có kết quả thi tuyển Vòng 2 đạt yêu cầu theo quy định.
 
Hợp đồng lao động, lương và các chế độ được hưởng đối với ứng viên trúng tuyển:
 
- Hợp đồng lao động: EVN sẽ ký hợp đồng lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước và EVN;
 
- Lương và các chế độ được hưởng: Người lao động trúng tuyển được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và EVN.
 
Hình thức nộp hồ sơ:
 
- EVN nhận hồ sơ trực tiếp và ký biên bản giao nhận hồ sơ với các ứng viên;
 
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, Phòng 29.04 Tháp A Tòa nhà EVN - số 11 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: 11/11 – 13/11/2020.
 
Hồ sơ dự tuyển: 
 
Hồ sơ dự tuyển ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc, gồm:
 
- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán Ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 06 tháng);
 
- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có); giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe loại 3 trở lên (theo quy định của Bộ Y tế) do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng);
 
- Đơn ứng tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình học tập, công tác;
 
- 02 Ảnh 4x6 (chụp không quá 06 tháng).
 
Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong Hồ sơ đã khai.
 
Thời gian thi: Dự kiến trung tuần tháng 11/2020.