EVNGENCO1 luôn chủ động trong các phương án cung ứng điện

Thứ hai, 21/11/2022 | 10:15 GMT+7
Tầm nhìn dài hạn của EVNGENCO1 là sẽ trở thành đơn vị phát điện lớn và phát triển bền vững ngang tầm các đơn vị phát điện khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1.

 
Việc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho quốc gia luôn là một thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước những ẩn số về kinh tế được dự báo cho năm tới, phóng viên (PV) đã phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về những kết quả đã đạt được trong năm nay và dự định kế hoạch sản xuất cho năm 2023. 
 
PV: Xin ông cho biết một số kết quả hoạt động chủ yếu của EVNGENCO1 trong năm 2022, tính đến thời điểm này?
 
Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV: Trong 10 tháng đầu năm 2022, tần suất nước về các hồ thuỷ điện của Tổng công ty tốt hơn nhiều so với kế hoạch (65%), tất cả các nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) của EVNGENCO1 đều đã hoàn thành vượt kế hoạch năm của Bộ Công thương (BCT)/EVN giao.
 
Sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty đến 31/10/2022 là 25,74 tỷ kWh, đạt 103% so với kế hoạch 10 tháng BCT/EVN giao. Ước cả năm 2022 sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty là 30,49 tỷ kWh, đạt 101,36%.
 
Ngoài các Nhà máy thủy điện (NMTĐ) đạt kế hoạch sản lượng cao do thuận lợi về thuỷ văn, các Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVNGENCO1 đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong cung ứng than nội địa (khó khăn trong 04 tháng đầu năm 2022) và đạt được các kết quả như NMNĐ Uông Bí, 10 tháng đầu năm sản xuất được 3,2 tỷ kWh đạt 94,9% kế hoạch 10 tháng, đạt 78,9% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 3,9 tỷ kWh, đạt 97,5% kế hoạch năm; NMNĐ Nghi Sơn 1, 10 tháng đầu năm sản xuất được 2,4 tỷ kWh đạt 84% kế hoạch 10 tháng, đạt 68,6% kế hoạch năm và bằng 76,8% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 2,83 tỷ kWh, đạt 80,86% kế hoạch năm; NMNĐ Duyên Hải 1, 10 tháng đầu năm sản xuất được 5,6 tỷ kWh đạt 88,5% kế hoạch 10 tháng, đạt 72,9% kế hoạch năm và bằng 100,8% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 7,07 tỷ kWh, đạt 92,2% kế hoạch năm; NMNĐ Quảng Ninh, 10 tháng đầu năm sản xuất được 6,04 tỷ kWh đạt 95% kế hoạch 10 tháng, đạt 79% kế hoạch năm và bằng 99,9% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 7,07 tỷ kWh, đạt 93,75% kế hoạch năm.
 
Tổng Công ty sẽ tìm mọi giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng điện do BCT/EVN giao năm 2022.
 
PV: Việc đảm bảo sản lượng điện trong bối cảnh có nhiều áp lực như hiện nay được EVNGENCO1 xây dựng các kịch bản thế nào, thưa ông?
 
Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV: Tổng công ty phát điện 1 là đơn vị sản xuất điện lớn, hằng năm có thể sản xuất khoảng 40 tỷ kWh chiếm một tỷ lệ lớn của hệ thống điện Quốc gia. Nhằm có được một tầm nhìn dài hạn, nhận diện được những rủi ro có thể xảy ra, từ năm 2021 Tổng Công ty đã xây dựng đề án về sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 đến 2025.
 
Đề án này đưa ra các kịch bản khác nhau từ kịch bản có chi phí sản xuất cao, rủi ro trong cung cấp nguyên, nhiên liệu đến kịch bản có chi phí sản xuất thấp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Từ các kịch bản tính toán của Đề án, Tổng Công ty sẽ chủ động đưa ra các giải pháp khả thi, hiệu quả trong quản lý, điều hành phù hợp với điều kiện thực tế xảy ra để Tổng Công ty không rơi vào tình huống thụ động trong bất cứ lúc nào.
 
PV: Ông có nói EVNGENCO1 xây dựng kế hoạch dài hạn trong 5 năm, đây có thể được coi là khung dự kiến để điều chỉnh các hoạt động trong đó?
 
Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV: Ngoài kế hoạch của EVN giao thì chúng tôi luôn có kịch bản của Tổng công ty. Các kịch bản này đều được cập nhật kịp thời hàng tháng, hàng quý về những biến động để qua đó Tổng công ty điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất. Chúng tôi đương nhiên phải tuân thủ các quy định về phát điện và vận hành thị trường điện của Bộ Công thương và EVN. Là 1 doanh nghiệp thì EVNGENCO1 phải luôn luôn đảm bảo tối ưu hoá doanh thu và tiết giảm chi phí; và nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo cung ứng điện theo yêu cầu của hệ thống. Để đạt được đòi hỏi này thì Tổng công ty sẽ có các phương án huy động nguồn ở mức hợp lý nhất có thể.
 
PV: “Phương án huy động nguồn hợp lý” này thích ứng với thị trường điện cạnh tranh bán buôn hiện tại thế nào, thưa ông?
 
Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV: Nguyên tắc của thị trường điện là những nguồn có chi phí thấp sẽ được ưu tiên huy động trước, vì vậy EVNGENCO1 phải có giải pháp trong quản lý, điều hành để chi phí sản xuất điện của Tổng Công ty thấp nhất, có thể cạnh tranh với các đơn vị phát điện khác trên thị trường điện cạnh tranh.
 
Trước mỗi ngày vận hành, Tổng Công ty có kịch bản tổng thể vận hành thị trường điện gửi các đơn vị thành viên, căn cứ vào kịch bản của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên sẽ có phương án huy động nguồn của đơn vị mình để tối ưu doanh thu – chi phí.
 
PV: Kế hoạch cho năm 2023 của Tổng công ty dự kiến thế nào, thưa ông?
 
Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV: Kế hoạch sản lượng năm 2023 đã được EVNGENCO1 tính toán và trình EVN là 36,53 tỷ kWh, tăng 19,8 % so với ước thực hiện năm 2022, trong đó kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty là 26,6 tỷ kWh, tăng 34 % so với ước thực hiện năm 2022. Kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2023 của các Công ty con, Công ty liên kết là 9,97 tỷ kWh, giảm 6,6 % so với ước thực hiện năm 2022 (sản lượng thực hiện của các NMTĐ năm 2022 rất cao do thuỷ văn thuận lợi).
 
Với kế hoạch sản xuất năm 2023 là 36,53 tỷ kWh được dự kiến, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1 sẽ chiếm khoảng 12,6% điện sản xuất và mua toàn hệ thống ứng với phương án cơ sở; chiếm 12,4% điện sản xuất và mua toàn hệ thống ứng với phương án cao.
 
Tuy nhiên, theo phân tích, dự báo của EVNGENCO1 thì để đạt được kế hoạch sản lượng nêu trên Tổng Công ty phải có các giải pháp điều hành khả thi, quyết liệt mới có thể hoàn thành được.
 
 
PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Link gốc
Theo: Tạp chí Công Thương