EVNNPC cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý kỹ thuật vận hành

Thứ năm, 9/3/2023 | 08:56 GMT+7
Đó là chỉ đạo của ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tại Phú Thọ.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh- Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đánh giá cao những thay đổi nhanh chóng và quyết liệt trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, an toàn của EVNNPC trong những năm qua. Đặc biệt là năm 2022, tổng công ty đã thực hiện tốt công tác giảm sự cố lưới điện, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng trên lưới điện 110kV. 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý kỹ thuật vận hành và đảm bảo điện cho mùa nắng nóng năm 2023, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị EVNNPC chỉ đạo các công ty điện lực thành viên rà soát phụ tải; phối hợp với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương trong công tác cấp điện và điều chỉnh phụ tải (DR). Đồng thời, EVNNPC cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý kỹ thuật vận hành; tiếp tục triển khai các trạm biến áp kỹ thuật số; thực hiện nghiêm và tuân thủ các quy định của pháp luật về nghiệm thu, đóng điện các công trình mới; thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra về công tác an toàn vệ sinh lao động. 

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo EVN, Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, công tác quản lý kỹ thuật vận hành luôn được lãnh đạo tổng công ty đặc biệt chú trọng, và coi là gốc rễ để cung cấp các dịch vụ điện, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổng công ty đối với tập đoàn và Chính phủ.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, năm 2023, trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư để giảm tổn thất điện năng; nâng cao năng lực tự động hóa lưới điện trung hạ áp; đầu tư trang thiết bị hiện đại; đẩy nhanh các mục tiêu và các chương trình chuyển đổi số; triển khai các giải pháp để giảm các vụ sự cố điện, đặc biệt là sự cố về vi phạm hành lang an toàn lưới điện và sự cố do hư hỏng thiết bị; tập trung mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở lưới điện hạ áp.

Tổng công ty cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các dự án nâng cấp, cải tạo, chống quá tải các trạm biến áp và đường dây 110kV, các dự án trọng điểm, sẵn sàng đảm bảo điện an toàn cho mùa nắng nóng; chủ động báo cáo với chính quyền địa phương, tổ chức làm việc với khách hàng lớn để dịch chuyển lịch sản xuất, sẵn sàng điều chỉnh phụ tải phi thương mại. 

Đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, bà Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, EVNNPC sẽ xây dựng văn hóa an toàn, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, thiết lập kỷ luật, kỷ cương đến từng CBCNV, lãnh đạo các đơn vị; chủ động trước công tác phòng chống thiên tai; thực hiện nghiêm túc công tác thi sát hạch, huấn luyện đào tạo; xử lý tốt các tồn tại trong công tác phòng chống cháy nổ…

Năm 2022, EVNNPC đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật an toàn. Các chỉ số tỷ lệ tổn thất điện năng, các sự cố lưới điện giảm sâu. Công tác an toàn vệ sinh lao động đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của người lao động, hoàn thành tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, hành lang an toàn lưới điện cao áp, quản lý tốt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, giảm suất sự cố lưới điện cao áp, trung áp và hạ áp; đẩy mạnh thi công sửa chữa lưới điện bằng hình thức hotline và tăng cường chỉnh trang 5S lưới điện. Đặc biệt, tổng công ty không để xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người.

Minh Tuấn