PC Yên Bái nghiệm thu đóng điện công trình “Cải tạo đường dây 110 kV từ TBA 220 kV Yên Bái đến TBA 110 kV Yên Bái”

Thứ bảy, 4/3/2023 | 16:25 GMT+7
Dự án công trình cải tạo đường dây (ĐZ) 110 kV từ Trạm biến áp (TBA) 220 kV Yên Bái đến TBA 110 kV Yên Bái thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm C, được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 19 tỷ đồng.

Việc đóng điện công trình sẽ đảm bảo vận hành an toàn tại Trạm biến áp 110kV Yên Bái.                                                         

Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) triển khai thực hiện.

Quy mô của dự án bao gồm: Cải tạo 2,74 km tuyến ĐZ 110 kV từ TBA 220 kV Yên Bái – TBA 110 kV Yên Bái (nâng tiết diện dây dẫn từ dây ACSR-185 lên dây ACSR-240; Xây dựng mới 1,26 km tuyến ĐZ 110 kV từ TBA 220 kV Yên Bái để đấu nối vào các mạch ĐZ vào các TBA 110 kV Nghĩa Lộ và 2 mạch ĐZ 110 kV dự phòng cho TBA 110 kV Âu Lâu sẽ được xây dựng trong thời gian tới; Bổ sung 9,64 km tuyến cáp quang OPGW57/24 từ cột 34 đến pooc-tích TBA A40 Nhà máy Thủy điện Thác Bà (NMTĐ Thác Bà) để kết nối kênh truyền bảo vệ so lệch đường dây 172 TBA Văn Yên - 174 NMTĐ Thác Bà; Bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA theo quy định).

Về phần TBA 220 kV Yên Bái và TBA 110 kV Yên Bái, thực hiện thay thế rơle bảo vệ khoảng cách bằng rơ le so lệch dọc các ngăn lộ 173, 174 TBA 220 kV Yên Bái tương thích với rơ le ngăn lộ 171, 172 TBA 110 kV Yên Bái (hiện đang sử dụng loại P543-Schneider); Bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA theo quy định.

Công nhân PC Yên Bái thực hiện việc kiểm tra toàn bộ đường dây 110kV cải tạo và xây dựng mới trước khi nghiệm thu, đóng điện.

Sau một thời gian thi công theo hợp đồng đã ký kết, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Duyên Hà đã hoàn thành công trình. Đặc biệt, ngày 03/3/2023, Hội đồng nghiệm thu công trình do ông Cao Bình Định - Giám đốc PC Yên Bái, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công trình (được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ủy quyền) tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào sử dụng công trình cải tạo ĐZ 110 kV từ TBA 220 kV Yên Bái - TBA 110 kV Yên Bái, đồng thời bàn giao cho đơn vị quản lý.

Dự án cải tạo ĐZ 110 kV từ TBA 220 kV Yên Bái - TBA 110 kV Yên Bái hoàn thành, được đưa vào vận hành đã mang nghĩa quan trọng, giúp tăng năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ cầu phụ tải, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng. Ngoài ra, dự án cũng sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn thành phố Yên Bái và khu Công nghiệp phía Nam huyện Yên Bình; Đảm bảo tiêu chí vận hành N-1, đồng thời giảm bán kính cung cấp điện cải thiện chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Mai Ngọc Lương