Tin trong nước

Giải pháp để Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng của cả nước?

Chủ nhật, 14/5/2023 | 09:49 GMT+7
UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ thực hiện 3 nhóm giải pháp để phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.

Ninh Thuận định hướng xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Theo Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước” của UBND tỉnh Ninh Thuận, địa phương sẽ triển khai 3 nhóm giải pháp chính.

Giải tỏa công suất các nhà máy điện

Nhóm giải pháp thứ nhất là tăng cường hạ tầng lưới điện và phát triển phụ tải, tỉnh Ninh Thuận sẽ phát triển hạ tầng lưới điện kết nối khu vực nhằm giải tỏa công suất các nhà máy điện.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thuộc EVN có kế hoạch, lộ trình, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình truyền tải điện phù hợp Quy hoạch được phê duyệt đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các dự án nguồn điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của lưới điện khu vực, quốc gia.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải, phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, đảm bảo chất lượng điện, độ tin cậy cung cấp điện ngày một nâng cao và phù hợp với quy hoạch tổng thể về năng lượng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, định hướng và hướng dẫn các nhà đầu tư trong vấn đề dùng chung hạ tầng truyền tải điện đảm bảo mỹ quan, tiết kiệm đất đai, chi phí đầu tư. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện xã hội hóa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm cả hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo theo quy hoạch các trạm và đường dây điện 500kV, 220kV và 110 kV, đường dây trung thế, kết nối với các nguồn điện trong tỉnh, phục vụ cho việc giải toả công suất nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, thủy điện, LNG…

Địa phương cũng sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thủy điện tích năng Bác Ái (1.200MW), kêu gọi đầu tư dự án thủy điện tích năng Phước Hòa (1.200MW) góp phần lưu trữ năng lượng điện quy mô lớn và thời gian dài, tối ưu hoá nguồn năng lượng dư thừa.

Sớm hoàn thiện hệ thống chính sách

Nhóm giải pháp thứ hai là giải pháp về cơ chế, chính sách. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ Tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, cơ chế, chính sách; nhất là kiến nghị hình thành và phát triển Trung tâm năng lượng tỉnh Ninh Thuận.

Cùng với đó, kiến nghị xem xét sửa đổi Luật điện lực để có cơ chế phù hợp khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư phát triển hạ tầng truyền tải. Đề nghị xây dựng Luật năng lượng tái tạo để đảm bảo những nền tảng pháp lý quan trọng trong phát triển năng lượng và năng lượng tái tạo một cách bền vững, đồng thời tiếp tục tạo dựng môi trường công khai, minh bạch để phục vụ cho thị trường điện cạnh tranh.

Tỉnh Ninh Thuận cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành hoặc chỉ đạo ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án điện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), cơ chế đầu tư và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện truyền tải, cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa nhà máy điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; sớm hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm yêu cầu an ninh năng lượng; chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà,...

Tập trung phát triển các nguồn lực

Nhóm giải pháp cuối cùng của Đề án “Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước” là nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực tài chính. Trong đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ thu hút nguồn nhân lực, vận động chuyên gia có trình độ cao về làm việc, nghiên cứu biện pháp tăng cường đãi ngộ cho người lao động. Nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tổng thể và các chương trình đào tạo cho những khâu then chốt của ngành năng lượng phù hợp.

UBND tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025, quy mô công suất tích lũy các nguồn điện đạt khoảng 6.500 MW, tương ứng khoảng hơn 3.000 lao động. Đến năm 2030, quy mô công suất tích lũy đạt khoảng 11.800 MW tương ứng với gần 5.000 lao động.

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của UBND tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tham mưu triển khai Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Hình thành Trung tâm sản xuất thiết bị, bảo trì bảo dưỡng năng lượng của vùng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, tính đến cuối năm 2022, tỉnh Ninh Thuận đã thu hút 51 dự án đầu tư năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) với tổng cộng suất 3.262 MW (có 16 dự án điện gió/850 MW và 35 dự án điện mặt trời/2.412 MW); tổng vốn đăng ký 84.176 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành 46 dự án/3.078 MW (trong đó có 35 dự án điện mặt trời/2.412 MW và 11 dự án điện gió/606 MW).

Link gốc

Theo: Báo Công thương