Đấu thầu

Gói 51: Mua sắm, lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến phóng điện cục bộ Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Thứ hai, 19/2/2024 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm, lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến phóng điện cục bộ Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Mã TBMT: IB2400015464

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 08:51

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 58.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong