Đấu thầu

Gói thầu 04: Trích đo

Thứ hai, 30/1/2023 | 08:25 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 04 công trình chống quá tải năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300010535

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 30/01/2023 16:22

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/02/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong