Đấu thầu

Gói thầu 15: Giám sát

Thứ sáu, 29/9/2023 | 15:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây và TBA 110kV Kiến Thụy

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2300216234

Nguồn vốn: EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/09/2023 08:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/10/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong