Đấu thầu

Gói thầu số 07: Cung cấp vật tư phần tử trao đổi nhiệt tổ máy S2

Thứ ba, 2/4/2024 | 15:58 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán các hạng mục dịch vụ và vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400058235

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 02/04/2024 09:35

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/04/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 656.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong