Đấu thầu

Gói thầu số 07HH-SXKD-2024: Mua sắm VTTB phục vụ tiểu tu tổ máy H2

Chủ nhật, 4/2/2024 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SXKD năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH

Mã TBMT: IB2400020982

Nguồn vốn: SXKD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 03/02/2024 12:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 33.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong