Đấu thầu

Gói thầu số 16 (XL05-QT1): Thi công xây dựng tuyến kênh dẫn nước làm mát từ cửa nhận đến StopLog của trạm bơm nước làm mát

Thứ hai, 27/5/2024 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400108970

Nguồn vốn: Vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/05/2024 10:49

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/06/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.600.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong