Đầu tư xây dựng

Hưng Yên: Đầu tư hạ tầng lưới điện phục vụ khu công nghiệp

Thứ ba, 21/2/2023 | 10:38 GMT+7
Tỉnh Hưng Yên đang tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện phục vụ các khu công nghiệp và khu đô thị với quy mô lớn, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghệ số.

Công nhân điện lực Văn Giang sửa chữa lưới điện.

Cùng với quy hoạch tỉnh, Hưng Yên đã được Bộ Công Thương quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch điện VIII vào phương án mạng lưới điện, đảm bảo tính kế thừa các quy hoạch khi phát triển lưới điện.

Theo đó, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đang rà soát các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các danh mục lưới điện cần đầu tư sớm đáp ứng nhu cầu phụ tải, tích hợp vào quy hoạch tỉnh, ưu tiên phát triển hạ tầng mạng lưới điện để đáp ứng các mục tiêu trọng tâm. Đó là xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp, quá trình đô thị hóa nhanh của các huyện Văn Giang, thị xã Mỹ Hào và xây dựng khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt.

PC Hưng Yên cũng đã bổ sung, bố trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây phù hợp với quy hoạch giao thông, xây dựng để không chồng lấn quy hoạch, tiết kiệm diện tích hành lang an toàn lưới điện và khai thác hiệu quả quỹ đất để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị. Cùng đó, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện nguồn điện đáp ứng nhu cầu phụ tải cần thiết; thực hiện việc cắm mốc quy hoạch hướng tuyến lưới điện của cấp điện áp 110kV, 220kV và 500kV, bố trí quỹ đất đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện theo quy hoạch; đồng thời rà soát các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và các đồ án quy hoạch đang thẩm định, đề xuất phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV, 110kV và đường dây trung thế.

Tỉnh Hưng Yên cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lưới điện 110kV gồm các dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Yên Mỹ, đường dây 110kV trạm 220kV Phố Cao - Hưng Hà, đường dây và Trạm biến áp 110kV Khoái Châu 2, Ngọc Long, Nhân Hòa, Yên Mỹ, Lý Thường Kiệt, thành phố Hưng Yên 2, Tiên Lữ. Tỉnh cũng triển khai đầu tư các dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV tại các huyện có khu công nghiệp, khu đô thị lớn và khu vực đang triển khai Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt ở các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 15 khu công nghiệp, với diện tích khoảng 3.887ha; 26 cụm công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.256 ha; 3 khu đô thị lớn đang trong quá trình triển khai đầu tư... Tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận hơn 2.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi khoảng 11 tỷ USD. Tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số để tạo sự phát triển đột phá. Theo đó, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất lớn.

Cùng với phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ khu công nghiệp và khu đô thị, Hưng Yên tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, nhằm phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó, tập trung nâng cấp cải tạo, xây dựng chống quá tải lưới điện của tỉnh gồm lưới điện 110kV và lưới điện trung áp cấp điện các khu, cụm công nghiệp mới triển khai xây dựng; lưới điện trung áp, hạ áp tại các xã.

Link gốc

 

Theo: Môi trường và đô thị