Đầu tư xây dựng

Trên 4.300 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện tỉnh Phú Thọ

Thứ tư, 15/2/2023 | 13:52 GMT+7
Thực hiện phương châm “Điện đi trước một bước”, từ năm 2020 đến nay, ngành điện đã đầu tư trên 4.300 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện trên toàn tỉnh Phú Thọ.

Triển khai lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Thụy Vân.

Trong đó, lưới điện 110kV đã hoàn thành xây dựng ba Trạm biến áp (TBA) 110kV, gồm: Việt Trì 2, Cẩm Khê 2 (tại KCN Cẩm Khê), Phú Hà (tại KCN Phú Hà), đồng thời lắp đặt thêm máy biến áp T2 tại Trạm 110kV Thụy Vân, tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng. 

Hiện đang triển khai 16 dự án trên lưới điện 110kV gồm 11 dự án đường dây và năm dự án TBA (TBA 110kV Hạ Hòa, Thanh Thủy, Bãi Ba, Tân Sơn, Phù Ninh 2) với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng trong đó các dự án: TBA 110kV Thanh Thủy sẽ đóng điện trong tháng 2/0223, TBA 110kV Hạ Hòa sẽ đóng điện trong Quý II/2023 để đảm bảo về nguồn điện cho tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Thi công TBA 110kV Phú Hà, đáp ứng nhu cầu phụ tải điện công nghiệp đang tăng cao tại KCN Phú Hà.

Cùng với đầu tư lưới điện cao thế, năm 2023, ngành điện tập trung xây dựng mới và cải tạo 122km đường dây trung thế; 355 đường dây hạ áp và 75 TBA, để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2020-2023 xây dựng mới và cải tạo 733km đường dây trung thế; 1.000km đường dây hạ thế; 785 TBA phân phối với tổng công suất hơn 187.000kVA (tổng mức đầu tư trên 1.700 tỉ đồng), đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, an sinh xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Trạm 110kV Thụy Vân mới được cải tạo, nâng cấp.

Link gốc

 

Theo: Báo Phú Thọ