Đầu tư xây dựng

Lâm Đồng: Đầu tư trên 272 tỷ đồng phát triển lưới điện

Thứ sáu, 9/2/2024 | 17:53 GMT+7
Với việc tập trung mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, phát triển hệ thống điện theo các Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và Quy hoạch điện lực của các địa phương, đến nay, hệ thống hạ tầng, lưới điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản đồng bộ, bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Lâm Đồng: Đầu tư trên 272 tỷ đồng phát triển lưới điện.

Năm 2023, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 333 km đường dây trung thế, 306km đường dây hạ thế; xây dựng mới và cải tạo nâng cấp trạm biến áp 22kV, trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị trên 272 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 142/142 xã, phường, thị trấn bảo đảm nguồn điện sử dụng, với tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,89%, trong đó tỷ lệ số hộ có điện ở nông thôn hiện nay đạt 99,81%.

Cùng với đó, thực hiện chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã đạt tiêu chí số 4 về điện.

Việc phát triển hạ tầng lưới điện, nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống của người dân, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển kinh tế giữ khu vực thành thị và vùng nông thôn. 

Link gốc

Theo: Lâm Đồng TV