Tiến độ công trình

PC Cao Bằng: Nghiệm thu, đóng điện 3 hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp

Thứ năm, 8/2/2024 | 08:43 GMT+7
Mới đây, Ban Quản l‎ý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã thực hiện đóng điện công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia đối với 3 hạng mục công trình tại các xóm thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thạch An, Hòa An.

Công nhân Điện lực Thạch An thực hiện đóng điện Trạm biến áp Phiêng Trang, xã Vân Trình (Thạch An).

Dự án bao gồm các hạng mục:

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trạm Cốc Lùng, Pò Pán, xã Bảo Toàn, đường dây 35kV tổng chiều dài 6.020 m; 2 trạm biến áp tổng công suất 105,5 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 7.801 m. Trạm Bản Lũng, đường dây 35kV tổng chiều dài 2.327 m; 1 trạm biến áp tổng công suất 75 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 1.051 m.

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trạm Bản Cắn, xã Vân Trình: Đường dây 35kV tổng chiều dài 2.133 m; 1 trạm biến áp tổng công suất 31,5 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 419m. Trạm Phiêng Trang: Đường dây 35kV tổng chiều dài 2.212 m, 1 trạm biến áp tổng công suất 31,5 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 985 m; đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Cốc Ngườm tổng chiều dài 4.209 m. Trạm Cốc Xả: Đường dây 35kV tổng chiều dài 4,720 m; 1 trạm biến áp tổng công suất 50 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 6.472 m.

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trạm Khuổi Thán, xã Lê Chung: Đường dây 35kV tổng chiều dài 4.511 m, 1 trạm biến áp tổng công suất 50 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 5.271m; trạm Nà Roác 2, xã Bạch Đằng: Đường dây 35kV tổng chiều dài 75,5 m; 1 trạm biến áp tổng công suất 75 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 7.243 m. Trạm Bản Sằng: Đường dây 0,4kV, tổng chiều dài 2.688 m. Trạm Bốc Thượng: Đường dây 35kV tổng chiều dài 1.081 m, 1 trạm biến áp tổng công suất 50 kVA; đường dây 0,4kV tổng chiều dài 2.838 m.

Công tác nghiệm thu, đóng điện công trình cấp điện cho các xóm nhằm cung cấp điện kịp thời cho người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Việc đưa điện lưới quốc gia đến các xóm thuộc xã vùng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Link gốc

Theo: Báo Cao Bằng