NPMB cần tiếp tục phát huy nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm được giao

Thứ tư, 10/1/2024 | 14:16 GMT+7
Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB). Hội nghị diễn ra ngày 09/1/2024, tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Hoài Nam – Thành viên HĐTV EVNNPT, đồng chí Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy EVNNPT, các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Xây dựng Đảng được chú trọng; khởi công, đóng điện nhiều dự án quan trọng

Trong thời gian qua mặc dù trong điều kiện rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc EVNNPT, Đảng uỷ NPMB đã khắc phục khó khăn và đã đạt được một số thành tích nhất định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NPMB đã phổ biến, quán triệt, ban hành chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy EVN và Đảng uỷ EVNNPT theo quy định. Đã xây dựng, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2023.

Đảng uỷ đã sơ kết giữa nhiệm kỳ và ban hành Nghị quyết về phương hướng đến hết nhiệm kỳ đại hội 2020 – 2025; Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết đảm bảo tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ được thực hiện theo chương trình đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, NPMB đã thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó đóng điện được 5 dự án gồm nhiều dự án quan trọng như: Nâng công suất TBA 500kV Quảng Ninh; TBA 220kV Yên Mỹ và đấu nối; Đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bắc Quang; Nâng khả năng tải đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang; Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Vĩnh Tường.

NPMB cũng khởi công được 5 dự án, trong đó quan trọng nhất là Dự án đường dây 500kV Nam Định I – Thanh Hoá.

Trong quá trình triển khai các dự án, NPMB gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu các gói cung cấp vật tư thiết bị; Vướng mắc trong giai đoạn thiết kế; đặc biệt vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ khởi công, đóng điện các dự án.

Quyết tâm cao để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Bằng khen của EVN cho cá nhân của NPMB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của NPMB trong năm 2023 khi đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đảng ủy EVNNPT ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của tập thể lãnh đạo, CBCNV NPMB vào thành tích chung của EVNNPT trong năm 2023 và những năm qua.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NPMB đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị ngay sau Hội nghị này Đảng ủy NPMB bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp hữu hiệu.

Trong đó cần duy trì phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Hoài Nam – Thành viên HĐTV EVNNPT trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cấp EVNNPT cho các cá nhân xuất sắc của NPMB.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy đến năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp với thực tiễn, theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về đầu tư xây dựng, năm 2024, NPMB dự kiến được EVNNPT giao nhiệm vụ quản lý nhiều dự án các giai đoạn, thực hiện đầu tư với khối lượng gần 4.000 tỷ  đồng, trong đó khởi công 8 dự án, đóng điện 11 dự án.

Để hoàn thành mục tiêu này, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị NPMB cần thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong Báo cáo tổng kết để hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 được Tổng công ty giao. Xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cho từng nhiệm vụ để cụ thể chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng các dự án ĐTXD.

Đồng chí Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng giám đốc EVNNPT trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cấp EVNNPT cho các cá nhân xuất sắc của NPMB.

NPMB phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa nhằm hoàn thành toàn bộ các dự án ĐTXD theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I – Thanh Hoá và Nam Định I - Phố Nối trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các dự án để nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là 2 dự án Đường dây 500kV mạch 3.

NPMB cần nỗ lực để hoàn thành các dự án đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc như Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, Đường dây 220kV Hải Dương –Phố Nối, Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống, TBA 500kV Vĩnh Yên, TBA 220kV Bá Thiện và Đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện, Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Bá Thiện, TBA 220kV Yên Dũng…

Tập trung trong công tác xử lý tồn tại các công trình sau đóng điện theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả quản lý VTTB sau đầu tư nhằm đảm báo tiến độ và chất lượng công tác quyết toán vốn; đảm bảo hoàn thành quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời hạn theo quy định.

Trong công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, NPMB tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và giai đoạn 2022-2025 do EVNNPT giao; Tập trung triển khai hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT, Đề án lưới điện thông minh do EVNNPT giao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động quản lý dự án đầu tư và phù hợp với kế hoạch phát triển của EVNNPT trong thời đại CMCN lần thứ 4 và chuyển đổi số.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao Giấy khen của EVNNPT cho các cá nhân xuất sắc của NPMB.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc Đề án nâng cao năng lực các Ban QLDA trong EVNNPT. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch được giao; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện quy định quản lý nội bộ trong NPMB.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB cảm ơn Lãnh đạo EVNNPT và các Ban chuyên môn của EVNNPT đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hỗ trợ kịp thời giúp đỡ NPMB trong thời gian vừa qua và NPMB hy vọng sẽ luôn nhận được quan tâm giúp đỡ, sự phối hợp của cấp trên trong thời gian tới. Những chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT, Đảng ủy NPMB sẽ đưa vào chương trình hành động để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của NPMB dự báo sẽ có nhiều khó khăn thử thách, đồng chí Hoàng Văn Tuyên kêu gọi và đề nghị tất cả CBCNV NPMB đoàn kết thống nhất, phát huy tối đa năng lực của mình để cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ EVNNPT giao trong năm 2024.

Kim Thái