Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo truyền tải điện an toàn, tin cậy trục đường dây 500kV Bắc - Nam trong năm 2024

Thứ hai, 8/1/2024 | 21:32 GMT+7
Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị diễn ra ngày 8/1/2024, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT, đồng chí Võ Hoài Nam – Thành viên HĐTV EVNNPT, đồng chí Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy, các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo EVNNPT, cùng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ EVNNPT giao.

Trong xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được củng cố, tăng cường; Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 phát biểu  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT.

Đảng ủy PTC1 đã xây dựng, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023. Đảng uỷ đã sơ kết giữa nhiệm kỳ và ban hành Nghị quyết về phương hướng đến hết nhiệm kỳ đại hội 2020 - 2025; ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ thực hiện theo chương trình đề ra. Năm 2023, Đảng uỷ PTC1 đã kết nạp 26/20 đảng viên, đạt 130% kế hoạch

Đảng ủy PTC1 đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp lao động, kiện toàn mô hình tổ chức sản xuất các truyền tải điện trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị thống nhất theo chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản lượng truyền tải năm 2023 đạt 108,078 tỷ kWh vượt 2,89% so với kế hoạch và tăng 8,12% so với cả năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc của PTC1.

Công ty đã triển khai vận hành trạm biến áp không người trực đối với 03 TBA 220kV: Hưng Đông, Ba Chè, Xuân Mai. Thực hiện năng suất lao động theo sản lượng năm 2023 đạt 52,08 triệu kWh/người, đạt 103,35% so với kế hoạch.

Trong công tác đào tạo, PTC1 đã thực hiện 70/70 hạng mục, đạt tỷ lệ 100%; với tổng giá trị 13,482 tỷ đồng đạt 84% so với kế hoạch giao do tiết kiệm trong quá trình thực hiện. 

Về chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp, PTC1 đã cập nhật đầy đủ dữ liệu và sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trên PMIS, CBM, cập nhật dữ liệu trang truyền thông, truy cập đầy đủ các phần mềm dùng chung. Trang bị thiết bị các thiết bị thông minh trong công tác kiểm tra hiện trường. Phối hợp với các Ban QLDA để triển khai TTVH và chuyển thao tác xa TBA theo chỉ đạo của EVNNPT. 

Về chuyển đổi số công tác quản lý vận hành đường dây, PTC1 đã áp dụng ứng dụng UAV trong kiểm tra, giám sát đường dây đối với toàn bộ 45/45 Đội TTĐ trực thuộc.
Đã xây dựng thử nghiệm 3 đội TTĐ ứng dụng toàn diện UAV kiểm tra đường dây và 1 đội TTĐ ứng dụng khoa học công nghệ. Nghiên cứu, ứng dụng đo đạc, kiểm tra hành lang đường dây, nghiệm thu đường dây mới trên mô hình 3D (đo độ võng) và triển khai toàn bộ lưới PTC1.

Tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho PTC1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT  cho biết: Năm 2023, EVNNPT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 vào thành tích chung của EVNNPT trong năm 2023 và những năm qua.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 với sản lượng truyền tải đạt 111 tỷ kWh, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị sau Hội nghị này Đảng ủy Công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp hữu hiệu. Trong đó tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân xuất sắc thuộc PTC1.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát các cấp uỷ trực thuộc trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng thảo luận; quan tâm hơn nữa sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra, giám sát của chi bộ; phân công thực hiện các nghị quyết, kết luận sau cuộc họp. 

Làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy phù hợp với thực tiễn, theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Kiện toàn cấp ủy, cho ý kiến về việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng thẩm quyền. Trong đó, đặc biệt bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên để hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị công tác nhân sự cấp uỷ đảm bảo nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định của Đảng.

Lãnh đạo EVNNPT và Công đoàn EVNNPT tặng quà chúc mừng năm mới PTC1.

Tăng cường chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của uỷ ban kiểm tra; tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu các đơn vị, cấp ủy viên các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị PTC1 thực hiện tốt các giải pháp mà đơn vị đã đề ra. Trong đó tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải; đặc biệt là trục đường dây 500kV Bắc – Nam đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2024.

Tiếp tục triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn lao động, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng. Không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan và tai nạn lao động. Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển khoa học kỹ  thuật trong lĩnh vực truyền tải điện; chuyển 07 TBA 220kV còn lại sang chế độ thao tác xa và vận hành không người trực, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% TBA 220kV vận hành theo tiêu chí không người trực.

Phối hợp, hỗ trợ các Ban QLDA trong công tác làm việc với chính quyền địa phương, bồi thường giải phóng mặt bằng, giám sát, nghiệm thu đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3. Tập trung thực hiện dự án trang bị kháng, tụ để đảm bảo khả năng tải của trục các Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đảm bảo đồng bộ tiến độ với Đường dây 500kV mạch 3 và phấn đấu hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phối hợp chặt chẽ với NPTPMB đảm bảo Dự án Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc hoàn thành tháng 4/2024. Tập trung hoàn thành dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của PTC1 – giai đoạn 2 trong năm 2024.

Tiếp tục triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. Phát huy hiệu quả của thiết bị bay không người lái, camera giám sát, chương trình giám sát máy biến áp vào công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát vận hành đường dây và trạm biến áp truyền tải. 

Hoàn thành công tác chuyển đổi số theo kế hoạch; thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNNPT và các chiến lược thành phần theo lộ trình, tăng cường ứng dụng khoah học công nghệ vào sản xuất.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc An - Ủy viên BCH Đảng bộ EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 cảm ơn Lãnh đạo EVNNPT và các Ban chuyên môn của EVNNPT đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hỗ trợ kịp thời; cảm ơn các đơn vị liên quan đã phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ NPTPMB trong thời gian vừa qua và PTC1 hy vọng sẽ luôn nhận được quan tâm giúp đỡ, sự phối hợp của cấp trên trong thời gian tới.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của PTC1 dự báo sẽ có rất nhiều thử thách, lãnh đạo PTC1 kêu gọi và đề nghị tất cả CBCNV, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, đồng lòng, phát huy tối đa năng lực của mình để vận hành an toàn, liên tục hệ thống truyền tải điện khu vực phía Bắc, đặc biệt cung đoạn đường dây 500kV Trung – Bắc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ EVNNPT giao.

Xuân Tiến