Tin trong nước

Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy EVN: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia

Thứ hai, 16/1/2023 | 13:50 GMT+7
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết 135-NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ảnh minh họa.


Mục tiêu Nghị quyết là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Tập đoàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó kịp thời với những diễn biến bất lợi. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động; đảm bảo cân bằng tái chính và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.
 
Trong đó tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Triển khai tốt công tác dân vận; lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tích cực củng cố tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Lãnh đạo Tập đoàn triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả chủ đề năm 2023 về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
 
Ban chấp hành Đảng bộ EVN giao Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết năm 2023 trong toàn Đảng bộ, định kỳ hàng quý sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn bám sát nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn để cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.
 
Ban chấp hành Đảng bộ EVN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, bám sát nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành trong quý I/2023 và chủ động tổ chức triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện và Báo cáo tổng kết của cấp ủy vào dịp cuối năm 2023.

Kim Thái