Nhiệt điện Hải Phòng: 9 tháng, doanh thu 2.699 tỷ đồng

Thứ ba, 9/10/2012 | 08:59 GMT+7
Với 2 tổ máy được đưa vào hoạt động thương mại từ tháng 7 và tháng 11- 2011, năm 2012, sản lượng điện phát lên lưới của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 ổn định hơn, công suất huy động lớn hơn.

 
Tính tới hết tháng 9, sản lượng điện thực hiện của nhà máy đạt 2,34 tỷ kwh, đạt 89% mức kế hoạch năm. Doanh thu 9 tháng đạt 2.699 tỷ đồng, bằng 87,8% mức kế hoạch năm. Như vậy, tính lũy kế đến nay, 2 tổ máy đạt sản lượng 5,34 kwh điện.

Nhờ vậy, công ty bảo đảm việc làm hơn 600 lao động với mức thu nhập năm 2011 bình quân 8 triệu đồng/ tháng, năm 2012 dự kiến đạt khoảng 9 triệu đồng/ tháng.

Tuy nhiên, do nhu cầu điện năm nay chưa cao, lại ưu tiên huy động thủy điện nhiều hơn nên mặc dù đã tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ tháng 7- 2012 nhưng công ty chưa huy động hết công suất của cả 2 tổ máy. Công ty đang nỗ lực tìm mọi giải pháp, phát huy hết công suất của 2 tổ máy, chú trọng tới các biện pháp kỹ thuật, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đã đề ra.
 
Theo: Báo Hải Phòng