Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2023

Thứ ba, 23/5/2023 | 14:57 GMT+7
Bám sát chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực (PC) Hòa Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


PC Hòa Bình áp dụng sâu rộng nền tảng họp trực tuyến trong công tác điều hành công việc nhằm tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí.

Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hướng tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và sản xuất kinh doanh được giao.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Giám đốc PC Hòa Bình cho biết: Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 gắn với nhiệm vụ “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đồng thời coi nhiệm vụ “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chất quan trọng hàng đầu đối với đơn vị và đối với mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động. Nhiệm vụ này được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Công ty cũng đề ra các chỉ tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Yêu cầu các phòng, cùng các Điện lực trực thuộc rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng...”.

Quán triệt tinh thần đó, từ đầu năm đến nay, PC Hòa Bình đã tập trung tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu. Đồng thời, Công ty còn đẩy mạnh chuyển đổi số như: Số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ; Đẩy mạnh tương tác trên không gian số; Tăng cường họp trực tuyến và không sử dụng tài liệu giấy; Áp dụng công nghệ mới và tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh...;

Ngoài ra, PC Hòa Bình cũng đã xác định, “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là phải giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cung cấp điện, nỗ lực giảm sự cố trên lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Ứng dụng công nghệ mới trong công tác vận hành, sửa chữa lưới điện. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, PC Hòa Bình còn triển khai mạnh mẽ các giải pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, trong đó tập trung nhiều giải pháp đảm bảo giảm thiểu sự cố lưới điện trung – hạ áp; Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trước tình hình dự báo thời tiết mùa hè năm 2023 có nhiều diễn biến phức tạp và nắng nóng sẽ cực đoan hơn các năm trước, do vậy, để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong tình hình phụ tải tăng trưởng cao, Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng, Điện lực trực thuộc rà soát, tiến hành phân tích đánh giá số liệu, tính chất phụ tải theo từng khu vực để từ đó đưa ra dự báo phụ tải sát với thực tế. Đồng thời, chuẩn bị phương thức vận hành lưới điện an toàn, hợp lý, xây dựng kịch bản cấp điện phù hợp cho từng khu vực. Cùng với đó, PC Hòa Bình còn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến từng khách hàng sử dụng điện; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện....

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, PC Hòa Bình đã và đang sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên. Tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo hướng 100% các dự án đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Ngoài ra, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; Tăng cường đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhằm công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư; Tiết kiệm chi phí quản lý dự án, mua sắm vật tư thiết bị với tỷ lệ tiết kiệm đạt tối hiệu quả nhất.

Riêng về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản”, PC Hòa Bình đã thực hiện giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả. Đặc biệt là sử dụng các phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện kịp thời các hành vi gây lãng phí đối với các tài sản chung; Thực hiện tiết kiệm triệt để, sử dụng hiệu quả các khoản chi tiêu nội bộ như hội nghị, hội thảo, tiếp khách, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm hàng hóa...

Có thể khẳng định, thông qua việc áp dụng triệt để các giải pháp hữu hiệu, kết hợp với năng lực và truyền thống đoàn kết vượt khó, chắc chắn rằng, PC Hòa Bình sẽ tạo ra nhiều đột phá mới trong năm 2023 này để tiếp tục khẳng định được vị thế trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Link gốc

Theo: CN&TD