PC Sơn La: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 

Thứ hai, 30/10/2023 | 13:21 GMT+7
Trong 9 tháng năm 2023, Công ty Điện lực Sơn La đã nỗ lực trong quản lý, vận hành hệ thống điện thực hiện đạt các chỉ tiêu kỹ thuật được giao và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn 11 huyện và thành phố.   

CBCNV PC Sơn La tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân.

Kết quả, sản lượng điện thương phẩm đạt 591,47 triệu kWh tăng 10,74% so với cùng kỳ. Giá bán điện bình quân đạt 1.954,71đ/kWh tăng 40,03 đồng/kWh so với cùng kỳ; Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 4,15% cao hơn 0,09% so với cùng kỳ; Công ty đang bán điện cho 343.882 khách hàng; Công tác điện nông thôn, đến 30/9/2023 có 313.658 hộ có điện đạt tỷ lệ 98,7%; Các điện lực đều đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình, quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng dịch vụ của ngành điện, app và tổng đài, chăm sóc khách hàng 19006769; Thực hiện chương trình tự động hóa, thu thập dữ liệu từ xa, chuyển đổi số, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lưới điện. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong kinh doanh và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La - Trần Duy Trinh cho biết, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung triển khai giải pháp trong sản xuất kinh doanh gắn với chủ đề năm của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đây là giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

Các đơn vị cần chủ động, bám sát kế hoạch được giao, đặc biệt là nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, ứng phó kịp thời, xử lý khắc phục sự cố đảm bảo công tác quản lý vận hành, an toàn cho con người và tài sản, giảm thiểu sự cố, giảm tổn thất điện năng; Đối với công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các phòng chuyên môn, đơn vị tiếp tục đôn đốc triển khai đồng bộ, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng; Tiếp tục triển khai các chương trình thực hiện theo chủ trương chuyển đổi doanh nghiệp số; Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, trích nợ tự động, thanh toán phí dịch vụ không dùng tiền mặt. Hoàn thành kế hoạch thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ năm 2023 theo kế hoạch; Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đảm bảo các công trình điện đưa vào quản lý vận hành đúng tiến độ; Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ; Triển khai các hoạt động 5S, Văn phòng điện tử, hồ sơ công việc theo kế hoạch đề ra.

Ngọc Diệp