Quản lý năng lượng

PC Trà Vinh: 07 tháng đầu năm 2023 tiết kiệm 17,35 triệu kWh điện năng

Thứ hai, 7/8/2023 | 13:39 GMT+7
Nhằm tăng cường đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, 07 tháng năm 2023 Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh tiết kiệm điện, từ đó đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong các tháng mùa khô và năm 2023.

Nhân viên Điện lực Cầu Ngang tư vấn, hướng dẫn Ban quản trị chùa Khmer ở huyện Cầu Ngang sử dụng điện an toàn tiết kiệm.

Kết quả trong tháng 7/2023 Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tiết kiệm 2,67 triệu kWh điện năng, đạt 116,21% so với kế hoạch tháng; lũy kế 07 tháng năm 2023 thực hiện 17,35 triệu kWh, đạt 110,06% kế hoạch 07 tháng 2023 (15,76 triệu kWh), đạt 65,06% kế hoạch năm (26,67 triệu kWh). Tất cả 09 Điện lực (huyện, thị xã, thành phố) đều đạt, vượt kế hoạch 06 tháng đầu năm 2023 Công ty giao.

Nhân viên Điện lực trao đổi với ông Huỳnh Hướng Nhứt (Hộ kinh doanh Công tạo- Ấp Cây Da, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) sử dụng điện tiết kiệm trong sản xuất nút áo bằng gáo dừa. 

Đi đôi với tiết kiệm điện, sản lượng điện thương phẩm tỉnh Trà Vinh 07 tháng đầu năm 2023 thực hiện 734,36 triệu kWh, đạt 58,33% kế hoạch năm 2023 (1.259 triệu kWh), tăng 3,19% so với cùng kỳ năm 2022. Phát triển khách hàng sử dụng điện, 7 tháng đầu năm 2023 là 2.951 khách hàng; nâng tổng số khách hàng của Công ty Điện lực Trà Vinh lên 207.944 khách hàng. Về chỉ số tiếp cận điện năng, 7 tháng đầu năm 2023, Công ty tiếp đóng điện 145 công trình; thời gian giải quyết cấp điện trung bình 2,26 ngày/công trình, giảm 2,73 ngày/công trình so với kế hoạch giao (05 ngày/công trình)

Đặng Huy Hoàng