PC Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý Kỹ thuật – Vận hành - An toàn Lao động năm 2022

Thứ tư, 15/2/2023 | 15:36 GMT+7
Ngày 14/02, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái)  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật  - Vận hành - An toàn lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Vũ Duy Khương phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự hội nghị có Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, lãnh đạo các phòng, ban, Giám đốc các Điện lực, Đội trưởng đội 110kV Yên Bái, Đội Hotline và các cán bộ làm công tác Kỹ thuật tại các đơn vị… 

Năm 2022, PC Yên Bái đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong công tác quản lý kỹ thuật  - Vận hành - An toàn lao động như: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh; Tổn thất điện năng theo thương phẩm đạt 4,59% thấp hơn kế hoạch 0,7%; công tác thí nghiệm định kỳ, CBM thực hiện đạt 100% kế hoạch giao; việc sửa chữa Hotline lưới điện 22kV và vệ sinh cách điện Hotline vượt từ 16,9 - 26,25% so với kế hoạch Tổng công ty giao; sự cố lưới điện giảm so với kế hoạch; năm 2022 PC Yên Bái đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được Tổng công ty giao; đảm bảo công tác ATVSLĐ; không để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ do lỗi chủ quan.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được giao, Hội nghị đã đánh giá những thách thức, khó khăn từ hệ thống lưới điện ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu. Các tham luận tại Hội nghị như về công tác An toàn hành lang lưới điện 110kV và giảm thiểu sự cố; công tác quản lý vận hành nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhằm cùng đưa ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Khen thưởng các tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2022.

Kết luận Hội nghị, ông Vũ Duy Khương - Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác Kỹ thuật, chủ trì Hội nghị đã nhấn mạnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2023 như sau: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kỹ thuật Tổng Công ty giao, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định, đặc biệt là cấp điện phục vụ cho các sự kiện chính trị, đảm bảo chất lượng điện năng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động; Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động và không để xảy ra cháy nổ do lỗi chủ quan; Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, chủ động khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sự cố để cấp điện trở lại nhanh nhất. 

Đồng thời lãnh đạo Công ty nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo từ các tổ đội đến các Điện lực và Đội sản xuất phải gắn trách nhiệm của người quản lý trong công tác đảm bảo quản lý kỹ thuật – vận hành và an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra và chấn chỉnh cũng như khắc phục ngay các lỗi, tồn tại trong công tác quản lý vận hành.

Đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động; Phối hợp với các Điện lực và chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn sử dụng điện và nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện cao áp; Tiếp tục đổi mới trong công quản lý Quản lý Kỹ thuật – Vận hành- An toàn vệ sinh lao động, tích cực và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác này, đồng thời tăng cường các giải pháp nâng cao công tác quản lý vận hành để giảm tối đa sự cố, giảm tổn thất điện năng, khai thác hiệu quả hệ thống lưới điện…

Triển khai thực hiện quản lý, quản trị các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, chỉ tiêu sự cố trung, hạ áp theo chỉ đạo chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; lưới điện vận hành an toàn tin cậy, hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu kinh tế chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; xử lý sự cố nhanh, giảm thiểu thời gian xử lý sự cố, phương thức vận hành phải linh hoạt, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác thí nghiệm định kỳ, phối hợp với ETC1 và NPSC Yên Bái tổ chức thực hiện bảo trì theo điều kiện thiết bị (CBM) cấp độ 2 trở lên theo đúng kế hoạch và sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng để thay thế ngay khi phát hiện tồn tại trong quá trình thực hiện thí nghiệm định kỳ và CBM, tuyệt đối không để xảy ra sự cố lưới điện và tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối về và thiết bị trong khi thực hiện nhiệm vụ; Vận hành, khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý: OMS, PMIS, ECP ... trong việc phân tích, đánh giá, hỗ trợ đưa ra phương án giải quyết nhanh chóng hiệu quả.

Năm 2023, PC Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định, nâng cao chất lượng điện năng; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tổng Công ty giao.  

Tại Hội nghị, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng 19 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng và phong trào đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2022.

Mai Ngọc Lương