Phóng sự ảnh

P/S ảnh: Công ty Điện lực Bắc Kạn đảm bảo điện mùa nắng nóng

Thứ sáu, 31/5/2024 | 15:49 GMT+7
Để đảm bảo điện trong mùa nắng nóng 2024, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã sớm triển khai nhiều giải pháp cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện, hạn chế tối đa tình trạng quá tải. 

Công ty Điện lực Bắc Kạn hiện quản lý hơn 1.616 km đường dây trung thế; 1.864km đường dây hạ thế; 953 trạm biến áp, với dung lượng 130.104kVA. Hệ thống lưới điện đã phủ kín 100% số xã trên toàn tỉnh với hơn 53.000 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ hơn 98%. 


Công nhân PC Bắc Kạn kiểm tra thiết bị tại TBA 110kV, Nà Phặc huyện Ngân Sơn.


 
Công nhân PC Bắc Kạn đi kiểm tra lưới điện phân phối tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. 


 
Đội quản lý lưới điện cao thế Bắc Kạn vệ sinh máy biến áp tại TBA 100kV Bắc Kạn. 


 
Công nhân PC Bắc Kạn tuyên truyền dùng điện an toàn và tiết kiệm tại tỉnh đoàn Bắc Kạn. 


 
Công nhân PC Bắc Kạn dùng thiết bị không người lái kiểm tra tuyến đường dây.


 
Thời gian tới, tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng mới hơn 170 km đường dây 35 kV, hơn 143 km đường dây 0,4 kV. 


 
Vận hành tại Trung tâm điều khiển xa của PC Bắc Kạn. 


 
Công nhân Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc nâng cấp, sửa chữa tại TBA 110kV Bắc Kạn. 
 
Khách hàng đến đăng ký sử dụng điện tại Phòng giao dịch khách hàng của PC Bắc Kạn. 


Đội quản lý lưới điện cao thế Bắc Kạn vệ sinh máy biến áp tại TBA 100kV Bắc Kạn. 

 Vệ sinh máy biến áp T2 tại TBA 100kV Bắc Kạn. 


 

PC Bắc Kạn tăng cường triển khai đầu tư các dự án trọng điểm nhằm củng cố lưới điện. 


 
Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, huyện Ngân Sơn mới được PC Bắc Kạn đưa vào vận hành đầu năm 2024. 


 
Kiểm tra soi phát nhiệt tại TBA 110kV Nà Phặc, huyện Ngân Sơn. 


 
Công nhân PC Bắc Kạn vận hành tại TBA 110kV Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Huy Hùng